Клинични пътеки

Клинични пътеки

Клинични пътеки, по които Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология "Проф. Иван Черноземски" ЕАД, работи с НЗОК за 2018 г.Клинична пътека
043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията - за възраст над 18 години
044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията - за възраст над 18 години
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години
069.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
070.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години - без процедури с код 30668-00 и 55601-00
071.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 годишна възраст - без процедури с код 30668-00 и 55601-00
072.1 Ендоскопскои медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст
073.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст
074.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст -без процедури с код 30668-00 и 55601-00
075.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 годишна възраст
076.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 годишна възраст
094 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен- за възраст над 18 години
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност - за възраст над 18 години и без процедури с код 20.96 (41617-00), 20.97 (41617-00) и 20.98 (41617-00)
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност - за възраст над 18 години
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести - за възраст над 18 години
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
143 Трансуретрална простатектомия - за възраст над 18 години
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения - за възраст над 18 години
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища - за възраст над 18 години
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система - за възраст над 18 години
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система - за възраст над 18 години
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност - за възраст над 18 години
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината - за възраст над 18 години
151 Реконструктивни операции в урологията - за възраст над 18 години
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища - за възраст над 18 години
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 18 години
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия -за възраст над 18 години
157 Радикална простатектомия - за възраст над 18 години
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 18 години
160 Нерадикално отстраняване на матката - за възраст над 18 години
161 Радикално отстраняване на женски полови органи - за възраст над 18 години
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- за възраст над 18 години
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - за възраст над 18 години
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената - за възраст над 18 години
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход - за възраст над 18 години
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената- за възраст над 18 години
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация - за възраст над 18 години
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома - за възраст над 18 години
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - за възраст над 18 години
182 Оперативни процедури при хернии - за възраст над 18 години
184 Конвенционална холецистектомия - за възраст над 18 години
185 Лапароскопска холецистектомия - за възраст над 18 години
187 Оперативни процедури върху черен дроб - за възраст над 18 години
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 18 години
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 М0-1 - за възраст над 18 години
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - за възраст над 18 години
195 Оперативно лечение при оегьр перитонит - за възраст над 18 години
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - за възраст над 18 години
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - за възраст над 18 години и без код К65.0
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 18 години
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - за възраст над 18 години
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания - за възраст над 18 години
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния- за възраст над 18 години
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - за възраст над 18 години
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена - за възраст над 18 години
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация - за възраст над 18 год
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания - за възраст над 18 години
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност - за възраст над 18 години
226 "Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - за възраст над 18 години и само процедури с код 45650-00, 45641-00, 45632-00, 45638-00, 30272-00; 90138-00, 30253-00, 90141-00, 30275-00, 45665-00, 31230-03, 90141-01, 45671-00, 45674-00, 45676-00, 41881-01, 34100-02, 41707-00,
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията - за възраст над 18 години
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения - за възраст над 18 години
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени j солидни тумори и хематологични заболявания с МРТ при лица над 18 години
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
247 Брахитерапия с ниски активности
249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
нагоре