Новини

Д-р Светослав Йорданов гостува в рубриката "Специализантите"

Д-р Светослав Йорданов гостува в рубриката "Специализантите"

30 Юни 2024, Неделя

Д-р Светослав Йорданов е най-новият специализант в Клиника Медицинска онкология и е гост в рубриката „Специализантите на УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ .

Кой Ви насочи към лекарската професия, как поехте по този път?

В моя род няма лекари, аз съм първият, който тръгна по този тежък път. Винаги съм проявявал задълбочен интерес към природните науки и възможностите да се помага на хората. Завършил съм Природоматематическа гимназия в Кюстендил с профил Биология и химия като първенец на випуска през 2010 година. През 2009 година бях удостоен с титлата Балкански шампион на Балканиадата за опазване на околната среда, което беше вълнуващо признание за моите усилия в тази сфера. Участвал съм и в множество други състезания в тази област, на които съм получавал отлични оценки.

Продължих образованието си в Софийски университет "Св. Климент Охридски", където придобих бакалавърска степен по Биология като отличник на випуска. През този период участвах в различни проекти, свързани с опазването на околната среда, което затвърди моя интерес и ангажимент към екологичните проблеми. След това през 2023 година придобих и магистърска степен по Медицина. В периода на обучението си ангажирах времето си като доброволец в различни отделения, така попаднах и в Клиниката по Медицинска онкология към УСБАЛ по онкология Проф. Иван Черноземски.

Мислил ли сте да напуснете България и защо избрахте да останете тук?

Да, мислил съм временно да напусна България, поради по-добрите възможности за реализация извън страната. Така мислех, но след като попаднах в тази клиника, решението ми се промени. Срещнах прекрасен екип и видях високото ниво, на което се работи. Ниво на мислене, работа, етика, отдаденост и екипност. Огледах се и през други клиники и отделения, но бях намерил категорично своето място.

А защо избрахте точно медицинската онкология за своя специалност?

Истинският ми интерес към онкологията се пробуди, когато станах доброволец в клиниката по Медицинска онкология към УСБАЛО, докато бях студент в университета. Видях колко комплексна и иновативна специалност е тя, в която трябва да имаш познания от области като вътрешни болести, патология, генетика, образна диагностика, хирургия, лъчелечение, нуклеарна медицина, спешна медицина и други. Тя те изгражда като лекар с мултидисциплинарен подход. За решението ми допринесе и фактът, че познанието за онкологичните болести продължава да се развива докато броят на онкологично болните пациенти се повишава. От друга страна останах впечатлен от постоянно развиващото се противотуморно лечение, колко възможности има в днешно време и как прогнозата на пациенти с онкологични болести е доста променена в сравнение с преди 10 години. 

УСБАЛ по онкология Проф. Иван Черноземски” единствен избор ли беше за Вас като място за специализация? 

Имах няколко възможности да започна специализация, но избрах УСБАЛО по онкология, защото тук ръководителите на специализация не са просто началници, а истински лидери. Искат да изградят наистина добри специалисти от нас. Винаги са на разположение, дали ще е в 7 часа сутринта, в 16 часа, та дори и в 2 часа през нощта. Непрекъснато ни стимулират да се обучаваме, постоянно ни разясняват сложните клинични случаи, с които се сблъскваме и  ни насърчават да продължаваме образованието си с различни специализирани обучителни курсове. Друг мотив е отношението, което виждам към пациентите, което е много важно за мен. Към тях се подхожда с доброта и разбиране и с истинско желание да се помогне. Решенията, които се взимат в нашата клиника, са винаги в най-добра полза за пациента. И съществува истинска екипност, пример за която бих искал да дам с една случка през първите дни на специализацията си: пациент получи епилептичен пристъп в коридора на клиниката и тогава всички специалисти, специализанти и сестри веднага спряха работата си и се притекоха на помощ и овладяхме положението. С това искам да илюстрирам колко себеотдаден е екипът и как в лечението на един пациент участват всички. От моя страна никога не се чувствам сам и знам, че ако ми трябва помощ, тя е наоколо.

Как се справяте с тежестта на професията да се срещате с тежко болни, всеки ден?

Не мога да отрека, че медицинската онкология е много тежка специалност. Всеки ден се сблъскваме с тежки съдби на пациенти, а в нашата клиника се провежда лечение на множество онкологични болести. Това, което на мен ми помага да се справя с този товар, е, че в клиниката сме не само колеги, но и с постоянна подкрепа един на друг. Бих казал, че това е моето второ семейство. 

Какво беше Вашето участие на XIV Научна конференция по онкология в Боровец?

Аз трябваше да представя темата за Глобалната учебна програма по медицинска онкология. Да покажа колко многопластова и сложна специалност е медицинската онкология. Какви са световните изисквания и стандарти в обучението на специализанти и колко важно е тя да бъде въведена в страната, за което се борим от нашата клиника.

Какви са Вашите областите на интерес, по-специални локализации?

Фокусът, логично, е върху някои от най-честите – дихателна система, гърда и кожни тумори. Интерес имам и към по-редки болести. Тази група болести е много разнородна и обхваща т.нар. редки тумори – всички онкологични болести, които засягат хора с много ниска честота. Изненадващо е, че около 20% от всички болести в онкологията са от групата на редките болести – те са толкова редки, а всъщност общо 1 от 5 пациента е с рядка болест. Сред тях са различни кожни тумори, саркоми, карцином на гърда при мъже, дезмоидни тумори и др. Тяхното поведение изисква опит и контакти с различни групи за специализирана грижа. В клиниката има онколози, които отдавна имат тези интереси, контакти и са част от специализирани групи за поведение при редки болести със специализации в областта на саркомите и кожните тумори. За мен е важно да осигурявам грижа, при която пациентите се чувстват придружени и подкрепени в своята борба със заболяването.

 

нагоре