Клиника по ушно-носно-гърлени болести

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

Клиниката  е профилирано да оказва високо специализирана диагностична и терапевтична дейност на пациенти с туморни, възпалителни, алергични, автоимунни и хемотологични  заболявания в областта на ушите, носа и гърлото, включително и на големите и малките  слюнчени жлези.


Клиниката е водеща в страната по отношение на:

• диагностика и лечението на ларингеалния и хипофарингеалния карцином и техните метастази на шията
• диагностика и лечението на големите и малаките слюнчени жлези
• диагностика и лечение на карцином на езика и небните тонзили
• диагностика и лечение на туморите на носа и околоносните кухини
• диагностика, лечение и пластика на кожните тумори  в областта на главата и шията
• диагностика и лечение на назофарингеалния карцином
• диагностика и вродени заболявания и тумори на шията
• пластични и съдови операции при големи тумори и метастази обхващащи съдовете на шията при УНГ локализация

нагоре