Клиника по обща и коремна хирургия

Клиника по обща и коремна хирургия

Клиниката по Обща и Коремна хирургия на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД е разположена на IV етаж на сградата, в реновирано крило с капацитет 21 пациента. Клиниката притежава акредитационна оценка за най-високото, трето ниво на компетентност по Медицински стандарт – Хирургия.


В Клиниката се извършва оперативно лечение при редица злокачествени и доброкачествени заболявания, по договори с НЗОК. Прилагат се както класически, отворени подходи за оперативно лечение, така и минимално инвазивни, лапароскопски и ендоскопски техники за диагностика и лечение.

Екипите от клиниката работят в тясна колаборация със специалистите от други хирургични (урология, гинекология, гръдна хирургия, онкодерматология и УНГ-болести) и терапевтични профили (химиотерапия и лъчелечение), което е задължителен елемент от осигуряване на комплексно лечение при онкологичните заболявания.

В клиниката се лекуват, както пациенти с новооткрито заболяване, така и такива, при които вече лекувано заболяване се е възобновило след лечение.

Всеки пациент, подлежащ на оперативно лечение се разглежда пред специализиран мултидисциплинарен екип с оглед изготвяне на индивидуален лечебен план, съответстващ на заболяването и състоянието на пациента.

нагоре