Клиника по гръдна хирургия

Клиника по гръдна хирургия

Клиниката по гръдна хирургия на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД е сред водещите хирургични клиники в страната с изцяло обновена материална база, извършваща широк спектър от оперативни интервенции. Клиниката разполага с 2 отделения:


При работата си специалистите от екипа на клиниката използват редица иновативни методи за диагностика и лечение. Приоритет са щадящите оперативни техники и съвременните методи, предполагащи максимално бързо възстановяване и осигуряващи добро качество на живот на  пациентите, независимо от тежестта на заболяването им. При всички пациенти се използва индивидуален подход, следвайки световните и европейски стандарти и препоръки.

Извършват се рутинно оперативни интервенции при болести на: гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и млечната жлеза (гърдата). Дългогодишният опит и традициите при лечението на злокачествени заболявания в областта дава предимство на специалистите пред останалите клиники в страната. Мултидисциплинарният подход и онкологичните обсъждания са ежедневна практика и дават сигурност на пациентите, че са поели правилният път в лечението си.

В клиниката се обучават студенти и специализанти, което допринася за продължаване на традициите и развитие на Медицината в България. Специалистите от Клиниката по гръдна хирургия участват ежегодно в множество международни и български научни форуми. Потвърждение за активната им научна дейност са и множеството публикации и участия в медицински списания, ръководства, учебници, доклади и презентации.

● Отделение по гръдна хирургия

● Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия

нагоре