Доц. д-р Лъчезар Джонгов, д.м.

Доц. д-р Лъчезар Джонгов, д.м.

 

 

Висше образование:

1987г; Медицинска академия – гр. София

Професионален път:

1987-1990г – Завеждащ отделение по съдебна медицина ОРБ гр.Враца ;

1990-1994г – Лекар-ординатор хирургично отделение ДОЗ-гр. Враца;

1994г – Научен сътрудник III-I степен, НОЦ- гр.София;

1999г до 2016г. – Завеждащ отделение към клиника по Обща и коремна хирургия СБАЛО ЕАД;

от 2016г. до 2022г. – Доцент към Клиника Обща и коремна хирургия на УСБАЛО-ЕАД;

от 2022г. – Началник на Клиника Обща и коремна хирургия на УСБАЛО-ЕАД;

Медицински специалности: 

1996г – Хирургия

2000г – Онкология

Допълнителни специализации:

1992г.– курс по горна и долна ендоскопия

1993г – курс по ендокринна хирургия

2007г – курс по лапароскопска хирургия

Дисертация на тема: „Подобряване на следоперативните резултати  при ретроперитонеални дисекции при болни с авансирали тестикуларни тумори” 2010г- Доктор по медицина

От 2013г. - доцент по Онкология.

Има 33 години хирургичен стаж и голям опит в оперативното лечение на доброкачествените и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза, млечната жлеза, органите на храносмилателната система и мекотъканните тумори. Научните му и практически интереси са насочени към подобряване на оперативната техника при рак на хранопровода и стомаха, както и при ниско разположените тумори на ректума със запазване на аналните сфинктери.  Утвърждава модифицираната ретроперитонеална дисекция, като рутинна оперативна процедура при лечението на авансиралите тестикуларни тумори, с акцент запазване на еякулаторната функция на болните. В колектив с учени от СБАЛХЗ- София разработва и прилага за първи път в България аевтоложно фибриногеново лепило, като алтернатива на комерсиалните тъканни тъканни лепила, използвани в хирургичната практика. Методът е патентован като признато изобретение през 2000 г. заедно с друга рационализация, намаляваща следоперативната лимфорея при болни оперирани за рак на гърдата.

Има над 80 научни публикации в български и чужди списани, както и съавторство  в 6 учебни ръководства и  монографии.

Доц.д-р Лъчезар Джонгов,д.м. е член на Българския лекарски съюз, Българското хирургично дружество, Европейска асоциация по онкология – ESMO; Българско Онкологично Научно дружество;

 

Новини

нагоре