Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория е разположена на партерния етаж.

Лабораторията предлага широк спектър от изследвания и използва аналитични методи, утвърдени от Медицинския стандарт по Клинична лаборатория и международните стандарти.

Високотехнологичната апаратура, ежедневния вътрелабораторен качествен контрол, участието във външна оценка на качеството и квалифицирания лабораторен персонал, гарантират  достоверността на лабораторните резултати.


 

Дейности:

 • Приемане, изпълнение и валидация на заявки за лабораторни изследвания с болнична информационна система
 • Вземане на периферна и венозна кръв
 • Обработка на биологичен материал: кръв и урина
 • Извършване на лабораторни анализи
 • Пълна кръвна картина с -5 -diff. Анализатори

Биохимичен анализ на:

 • субстрати
 • метаболити
 • ензими
 • електролити

Имунологичен анализ:

 • туморни маркери

 Автоматизираното им изследване е въведено за пръв път в нашата лаборатория за България.

 • хормони
 • хепатитни маркери
 • специфична имунология
 • коагулационен статус
 • кръвно –газов анализ
 • уринен анализ
нагоре