Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по онкология-ЕАД, (ДВ, бр.25 /26.03.2019 г.)  

Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт»,

Професионално направление: 7.1 «Медицина»,

Научна специалност «Онкология»

ДОЦ. Д-Р ИГЛИКА СПАСОВА МИХАЙЛОВА, ДМ

Научно жури :

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн - УСБАЛО-ЕАД

Проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм - УСБАЛО-ЕАД  
Проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн - УСБАЛО-ЕАД
Доц. д-р Петя  Георгиева Костова, дм - УСБАЛО-ЕАД
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, дмн - УМБАЛ „Д-р Г. Странски”Плевен
Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дм - „Сити Клиник-Токуда б-ца”
Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, дм - ВМА, София
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм - УСБАЛО-ЕАД
Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова, дм  - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм

Рецензенти:

проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн

Рецензия

проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм

Рецензия

проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, дмн

Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн становище
доц. д-р Петя  Георгиева Костова, дм становище
проф. д-р Кирил Василев Драганов, дм становище
проф. д-р Георги Тодоров Байчев, дм становище

 

Списък публикации: .pdf

Първото заседание на Научното жури се състоя на 08.07.2019 г.

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Филипова Христова– експерт обучение и развитие при УСБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top