ТЕМАТИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦИКЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ”

ЦИКЪЛ 1: ТУМОРИ НА ГЛАВА И ШИЯ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, УНГ-специалисти, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  16.03.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж повече

 

ЦИКЪЛ 2: КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Предназначение и изисквания: за хирурзи,  химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  26-27.03.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж повече

 

ЦИКЪЛ 3: МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Предназначение и изисквания: за всички медицински специалности, за СЗГ

Времетраене: 28-29.03.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж повече

 

ЦИКЪЛ 4: НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  11-12.04.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж повече

Виж програма

ЦИКЪЛ 5: КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене: 23.04.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж програма

 

ЦИКЪЛ 6: МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Предназначение и изисквания: за всички медицински специалности,

Времетраене:  24-26.04.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

 

ЦИКЪЛ 7: НАСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за уролози хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  12.10.2018 г.

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Виж програма

Програма по СДО за 2018

Курс предназначен за:

Категория на курса:

Специалисти от различни направления

Тематични курсове


Индивидуалнo обучение

Специалисти по здравни грижи

Тематични курсове

 

Във всички клинични звена на УСБАЛ по Онкология-ЕАД може да се провежда индивидуално обучение след предварителна уговорка между  специализанта и ръководителя на съответното клинично звено.

Всички курсове - основни и тематични през 2018 година ще са   с парична такса за правоучастие в размер на 20 лв.

УСБАЛО-ЕАД  не се ангажира с командировъчните разноски на участниците.

За справки, относно провеждането на курсовете: тел. 02 8076/222

Експерт СДО - Елена Христова

Срок за подаване на заявки по образец  /Приложение 1/ до 01.03.2018 г.

Адрес: София 1797, ул. Пловдивско поле” №6,

УСБАЛ по Онкология-ЕАД

Експерт СДО - Елена Христова

Курсовете ще се удостоверяват и с документ по Единна кредитна система.

Информацията  можете да намерите на електронната  страница на  

УСБАЛ по Онкология-ЕАД:  http//www.sbaloncology.bg 

  

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА:

Информация относно "ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ" към Медицински университет - София можете да видите тук.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top