Моля попълнете формуляра внимателно на български, като използвате само кирилица.

По Ваша преценка може да прикачите документи свързани със съответни медицински случай (например епикриза от предходно лечение, изследвания, лекарски становища, рецепти и др.) За целта сканирайте съответните документи или просто ги снимайте много внимателно със своя GSM, като формата трябва да е съобразен с разрешените за прикачване типове файлове ( те са jpg, png, pdf, doc, docx, xls, rtf).

Обърнете внимание на точността на e-mail адреса, тъй като на него ще получите отговор. Ако след изпращане на попълнения формуляр не получите копие на вашата поща, то вероятно адресът е попълнен погрешно и няма да получите отговор.

Времето, за което ще получите отговор зависи от натовареността на нашите лекари. Целта ни е в рамките на 7 дни случаят Ви да бъде разгледан. Моля, съобразявайте се с този срок и не изпращайте повторно съобщения, ако не е преминал.

Пациентите за нас

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top