Завършва с отличие гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” в Стара Загора, след което следва медицина в Медицински Универсистет в София. По време на следването работи като доброволец в клиниките по медицинска онкология към СБАЛ по Онкология София и КОЦ Ст. Загора. Веднага след завършването на МУ започва работа в СБАЛ по Онкология в София, където специализира медицинска онкология и работи като асистент в клиниката. Защитава научна дисертация в областа на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичните аспекти под ръководството но проф. Г. Куртева и чл. кор. проф. Д. Тончева. Научните й интереси са в областта на рака на белия дроб и саркомите. Специализира онкология в университетските клиники в Швейцария (Цюрих) и Австрия (Виена), завършва успешно редица международни онкологични семинари, между които тези на MSKCC и ESMO, участва с научни презентазии и постери в различни международни конгреси по специалността (между които ESMO cancer congress, ELCC - European Lung Cancer Congress и др.). Член е на ESMO, ASCO и Образователна Академия по Онкология. От 2011 е в управителния съвет на клуб Млад Онколог, като подпомага организирането на международните и локални срещи на клуба. Владее немски, английски и руски.

Nataliya Chilingirova, MD, PhD

Graduates with remarkable success "Romain Rolland" foreign language school in Stara Zagora, Bulgaria. Studies medicine at the faculty of medicine, Medical University, Sofia. Still at the university starts working as a volunteer at the medical oncology clinics in the National Oncology Centre in Sofia and the Complex Oncology Centre in Stara Zagora. Right after graduating the Medical University starts working as assistant professor and specializing medical oncology at the National Oncology Centre (Specialized hospital for active treatment in oncology).

PhD on lung cancer treatment focusing on the new therapeutic approaches and next generation sequencing. Scientific interests in the field of lung cancer research and sarcomas. SubInvestigator in phase I and phase III clinical trials.
 Completes several trainings in medical oncology in Switzerland and Austria, as well as MSKCC educational seminars and ESMO preceptorship meetings, takes actively part in different international oncology meetings and forums as poster presenter and invited speaker. Member of ESMO, ASCO, Young Oncologist Club Bulgaria and the Educational Oncology Academy (Bulgaria).
 Since 2011 member of the executive board of Young oncologist Club Bulgaria, organising the international and local educational meetings for young physicians and scientists.
 Speaks German, English and Russian.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top