НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Доц. д-р Кирил Георгиев Попов, дм

  • Оториноларингология

  • тел. (02) 8076 - 344

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГБ

 
 

Началник клиника  - Доц. Д-р Кирил Георгиев Попов, дм

Кабинет – IV -ти, фоайе, сл.тел. 02 8076 344
Прегледи: Приемен кабинет №129, I-ви етаж, ДКБ, тел. 02 8076 286
Понеделник и вторник от 8.30 - 14.00 ч

Лекари: Д-р Стефан Гергов, д-р Роберт Меламед

Лекарски кабинет в клиниката, IV – ти етаж, сл.т. 02 8076 353
Прегледи: Приемен кабинет №129, I-ви етаж, ДКБ, тел. 02 8076 286
Д-р Ст. Гергов – четвъртък от 8.30 до 14.00 ч
Д-р Р. Меламед – сряда и петък от 8.30 до 14.00 ч

Старша медицинска сестра - Анета Кирилова, тел. 02 8076 247

Техн.секретар: Г. Ангелова, тел. 02 8076 353

Медицински сестри:

  • В. Гъркова
  • Д. Николова
  • М. Еленкова
  • Н. Христова
  • А. Крумова
  • К. Софиева
  • Х. Петлова - приемен кабинет


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

         Клиниката  е профилирано да оказва високо специализирана диагностична и терапевтична дейност на пациенти с туморни, възпалителни, алергични, автоимунни и хемотологични  заболявания в областта на ушите, носа и гърлото, включително и на големите и малките  слюнчени жлези.   ОЩЕ

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Списък на медицинската апаратура в Отделението по "УНГ болести".

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top