НАЧАЛНИК КЛИНИКА

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

 

ПРОФИЛИРАНИ ЕКИПИ (ЛОКАЛИЗАЦИИ) ЛЕКАРИ    

Тумори на мозъка,

детски тумори и саркоми

проф. д-р Веселина Първанова дм

д-р Димчо Георгиев, дм

д-р Силвия Лалова

 

 

 

Тумори в областта на главата и шията

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Димчо Георгиев, дм

д-р Димитър Кацаров

д-р Веселин Любомиров

   

Тумори на белите дробове,

медиастинума, лимфоми и левкози

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Димчо Георгиев, дм

д-р Димитър Кацаров

д-р Веселин Любомиров

   
Тумори на гърдата

проф. д-р Веселина Първанова дм

д-р Боряна Генова

д-р Силвия Лалова

д-р Елена Манова

д-р Росина Иванова

    

 

Тумори на женските гениталии

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Елена Петкова дм

д-р Боряна Генова

д-р Елена Манова

д-р Росина Иванова

   

Тумори на мъжката полова

и отделителна система

проф. д-р Веселина Първанова дм

д-р Елена Петкова дм

д-р Боряна Генова

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Димитър Кацаров

д-р Кирил Кунин - специализант

 

 

 

Тумори на гастроинтестиналния тракт

проф. д-р Иглика Михайлова, дм

д-р Елена Манова

д-р Росина Иванова

 

 

Тумори на кожата и щитовидната жлеза

д-р Елена Петкова дм

д-р Силвия Лалова

д-р Боряна Генова

д-р Кирил Кунин - специализант

 

 

Съществуването на тези екипи обуславя извършването на целия обем високотехнологична дейност след определяне на терапевтичното поведение на болните с активното им участие на Онкологични комитети в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД и други лечебни заведения. Всички служители - лекари, медицински физици, инженер, рентгентерапевтични лаборанти, медицински сестри и санитари са мотивирани от високия си морал, етика и професионализъм.

 

Отделения в Клиниката:

Отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия

Отделение по перкутанно лъчелечение

Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита без легла


 

 КООРДИНАТИ

 • Регистратура на Клиниката по Лъчелечение - (02) 8076 - 115, (02) 8076 - 116
 • Технически секретари - Ани Василева, Румяна Костадинова 
 • Консултативни кабинети- тел. (02) 8076 117, (02) 8076 - 118, (02) 8076 - 119, (02) 8076 - 120

       Отделение по Лъчелечение с дейност брахитерапия

 • Лекарски кабинет №228 тел. (02) 8076 - 323
 • Технически секретар - Дарина Александрова
 • Медицински сестри тел. (02) 8076 - 267
 • Активен блок, медицински сестри брахитерапия тел. (02) 8076 - 234
 • Лекарски кабинет брахитерапия (02) 8076 - 330

       Отделение по Перкутанно лъчелечение

 • консултативен кабинет № 157, тел (02) 8076 – 115
 • кабинет лечебно планиране – лекари (02) 8076 – 117
 • Уредба за рентгенова терапия “Гълмей, тел: (02) 8076 – 238
 • Уредба за телегаматерапия “Терабалт”, тел: (02) 8076 – 232
 • Линеен ускорител, тел: (02) 8076 – 115

       Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита

 • Лаборатория дозиметрично планиране: тел:+359 2 8076 – 135
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Медицинският състав от лекари и медицински физици извършва висококвалифицирана диагностична и лечебна дейност, измервания и изчисления и голяма част от тях са водещи за съответните направления в онкологията, лъчелечението и медицинската физика у нас.

Има осигурена приемственост чрез изграждане на екипи, в които са включени и по-млади специалисти, обучавани в дългосрочни специализации в големи американски и европейски центрове по лъчелечение и курсове на Европейската асоциация по лъчелечение и клинична онкология. Сега Клиниката по лъчелечение е най-голямото звено в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, в която работят 59 служители, които обслужват 2.5 млн. население от София, югозападния регион и болни за брахитерапия от цялата страна.

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

В Клиниката по лъчелечение съществува широк набор от източници за лъчелечение.   ОЩЕ

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top