Вътрешен одит

 • тел. (02) 8076 108

Финансов контрольор

 • тел. (02) 8076 107

Юрисконсулт

 • тел. (02) 8076 103
 • факс: (02) 870 63 21

Главна медицинска сестра

 • тел. (02) 8076 221
 Официална електронна поща

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване, която включва следните отдели:

 • Отдел ”Стопански” 
  • сектор "Финансово-счетоводен" - тел. (02) 8076 292 ; факс: +359 2 8720 391
  • сектор "Програми и проекти" - тел. 02/ 8076 235
  • сектор "Обществени поръчки"- тел. 02/ 8076 355
  • сектор "Материално снабдяване"- тел. 02/ 8076 240
  • сектор "Техническо обслужване"- тел. 02/ 8076 235
  • сектор "Болнична хигиена"- тел. 02/ 8076 295
  • сектор "Болнична кухня"- тел. 02/ 8076 290
 • Отдел “ Човешки ресурси, деловодство и архив”
  • сектор "Управление на персонала"- тел. 02/ 8076 255
  • сектор "Архив"- тел. 02/ 8076 224
  • сектор "Деловодство"- тел. 02/ 8076 256
  Отдел "Информационен"
  • сектор "Информационни технологии"- тел. 02/ 8076 204
  • сектор "Дейности по договори с НЗОК, СЗОК, ЗОДФ, ЛЗ и статистика"- тел. 02/ 8076 205

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top