Заповед № РД 01-167 от 07.04.2022 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД - присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност за срок от пет години

 


Със Заповед № РД 17-165 от 06.10.2014 г. и № РД 17-109 от 20.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването СБАЛО-ЕАД има:

  • присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» за срок от пет години,
  • присъдени отлични акредитационни оценки за отделни медицински и други дейности,
  • отлична акредитационна оценка за практическо обучение на студенти и следдипломно обучение на магистър-лекари и за лица с висше немедицинско образование.
  • Пълният списък на специалностите, за които СБАЛО е акредитирана можете да видите тук

Моля посетете страницата "Закони и наредби", където ще се запознаете с Правилника и условията за обучение в СБАЛО-ЕАД.

Промени в наредба №34 за специализация по медицински специалности за лекари от 2012г. [ свали в pdf формат]

НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването: (свали в pdf)

Предназначение и изисквания: за лекари, зачислени за специалност “Медицинска онкология”
Времетраене : 20 дни  Начало:..............  2013 г.
Минимален брой курсисти: 10
Отговорник: доц. д-р Г. Куртева, дм
Организатор: Е. Христова,
Телефон за справки: (02) 8076222(02) 8076222

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top