УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света тук.

Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top