Актуални обяви


 

конкурс_доцент_клиника_онкодерматология.png

Прочети още: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в Клиника по Онкодерматология

На основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда,

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

· ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ХИРУРГИЯ” в Клиника по обща и коремна хирургия - 1 щатна бройка

Прочети още: КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: · ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ХИРУРГИЯ” в Клиника по обща и коремна...

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО  ОНКОЛОГИЯ „ПРОФЕСОР ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ – 1 щатна длъжност

Прочети още: КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ КЛИНИКА ПО ГРЪДНА...

конкурс_за_заемане_на_академинчна_длъжност_доцент_1.png

Прочети още: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в Клиника по Нуклеарна медицина

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top