Актуални обяви


 

На основание чл.24, ал.3, т.1 и чл.27, ал.2 от „Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО-ЕАД, гр.София“ във връзка с чл. 89, чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91, ал. 1 и ал.2 от Кодекса на труда и чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал.7  и чл.71 от Закона за лечебните заведения, Заповед № З-84 от 07.04.2021год. на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

 I. Обявява конкурс за Началник на отделение „Гастроентерология”.

Прочети още: Kонкурс за Началник на отделение „Гастроентерология”

Днес, 30.03.2021 г.  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и на Заповед №3-38/15.02.2021 г., УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология” (Приложение 1 към Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, №58, Код на специалността 1058) в Клиника по урология на УСБАЛ по онкология-ЕАД, със зачисляване към Медицински увиверситет-София.

Прочети още: УСБАЛ по онкология-ЕАД, София обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар-специализант по „Урология”

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top