До Директора на

‘‘Университетска специализирана болница

за активно лечение по онкология“ ЕАД

гр. София

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми д-р Даскалов,

Искам да изкажа своята сърдечна благодарсност към целия екип на Урологичното отделение на УСБАЛО, и да изразя дълбоката си признателност към професионализма и отношението  на проф. Красимир Нейков, дм, и лекуващия лекар д-р Борис Цингилев.

През месец март тази година, баща ми, Кирил Баятев, беше приет в Урологичното отделение за сериозна оперативна интервенция. Проф. Красимир Нейков, заедно с невероятен екип от специалисти, извърши операцията, която продължи около 4 часа. По време на целия си престой баща ми беше заобиколен от учтиви, усмихнати и внимателни хора, което създаде една спокойна среда и възможност за осмисляне и приемане по-леко на всички промени и предизвикателства. Възстановителният процес премина много гладко благодарение на добрата организация в отделението и високия професионализъм на екипа. Условията в болничните стаи са отлични, което допринесе за комфорта и също спомогна положително за възстановяването.

Всички стъпки свързани с болничния престой, както и направените прегледи се отличиха с добра организация, подчертано човешко отношение и висок професионализъм - първичния преглед в кабинет 107, планирането на приема при Старшата сестра, организацията в деня на болничния прием, подготовката за операция и целият следоперативен процес. Това говори много силно за високите стандарти на качество, които се поддържат в болницата на всички нива. Ръководя хора и знам, че това не се получава случайно.

Трудно мога да изразя с думи благодарността и дълбокото уважение, които изпитвам към проф. Красимир Нейков и д-р Борис Цингилев, както и към целия всеотдаен екип от лекари, сестри и санитари, които положиха грижи за баща ми, за да се възстанови и възвърне качеството на живот. Пожелавам на всички лично здраве и много професионални успехи. Поклон!

 

С най-добри чувства,

Златка Серафимова (дъщеря)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top