Приключи XIII-та Научна конференция по онкология на УСБАЛ по онкология.

Събитието се проведе в Гранд хотел Пловдив в периода 16-18 юни 2023 година и събра водещи специалисти от страната в областта на, медицинската онкология, лъчелечението, нуклеарна медицина (функционална образна диагностика), онкодерматологията, патологията, образната диагностика и хирургията.

Водещи лектори от УСБАЛ по онкология бяха професор д-р Елена Пиперкова, професор д-р Иван.Гаврилов, професор. д-р Иглика Михайлова, професор д-р Здравка Валерианова, професор д-р Стефана Събчева, доцент д-р Ася Консулова, доцент д-р Свитлана Бачурска, д-р Иво Гергов, д-р Ива Гаврилова, д-р Наташа Цекова-Трайкович, д-р Божидар Томов, д-р Александър Герасимов, д-р Ивелина Панджарова, д-р Венелин Георгиев, , д-р Лидия Чавдарова, д-р Боряна Генова, д-р Димитър Кацаров.

Гост-лектори на събитието бяха професор д-р Никола Владов – жлъчно-чернодробна хирургия и трансплантология, професор д-р Крум Кацаров – конвенционална и инвазивна гастроентерология, професор д-р Георги Байчев – гръдна хирургия и мамология от Военно-медицинска Академия – София, както и професор д-р Жанет Грудева - онкохематология – Медицински Университет - Пловдив.

Представени бяха разнообразни доклади и презентации, споделиха се актуални данни и новости от AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY – ASCO 2023 – CHICAGO-USA, EUROPEAN SOCIETY RADIATION ONCOLOGY- ESTRO 2023 – Wien, проведоха се серия научни симпозиуми с интересни дискусии в областта на медицинско направление онкология.

По време на XIII-та Научна конференция по онкология се проведе паралелна сесия на специалистите по здравни грижи, рентгенови лаборанти, химици, физици и лабораторни специалисти от цялата страна.

При закриването, д-р Владимир Даскалов, изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология и Председател на Организационния комитет, благодари на участниците и партньорите в XIII-та Научна конференция по онкология, за актуалните доклади, презентации и дискусии. Утвърди се становището, че лечението на онкологичните заболявания е многопрофилно, и е необходимо от всички направления на съвременната медицина, чрез обмяна на актуални данни, новости в медицинската практика и научни дискусии да се продължи традицията, водеща до най-добрата грижа, която пациентите ни заслужават.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top