"Клинично поведение при карцином на гърдата" - МОРЕ 2013

Учебна книга посветена на "Клинично поведение при карцином на гърдата", която бе издадена във връзка с ІV национална конфереция МОРЕ 2013, проведена 10-12 октомври във Варна.

Научи повече

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, МОРЕ 2013

клинично ръководство основано на доказателства:

  pdf формат (19.62 МВ).


"Клинично поведение при простатен карцином" - МОРЕ 2012

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (3.76 МВ).

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение
при простатен карцином, МОРЕ 2012. Замислена е като сборник от статии в стил State of
the Art. Главната º цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да
послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).
Съдържанието на Учебната книга включва 20 статии върху диагностика, стадиране и
лечение на пациенти с простатен карцином. Всички авторски текстове провеждат и налагат
определен стил на онкологично мислене – медицина, основана на доказателства, с прециз-
но дефинирани степени на препоръчителност.
При първи прочит съдържанието на статиите може да прозвучи елитарно и акаде-
мично, неприложимо в специфичните условия на българската онкология. Идеалният мо-
дел пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата
конюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете при-
тежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на
здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология.
Учебната книга на Третата национална конференция МОРЕ 2012 е работена и се пуб-
ликува паралелно с Националното ръководство за клинично поведение при простатен
карцином и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа добавят
към българската урологична онкология неща, които читателят може да приложи и провери
в ежедневната клинична практика.
Доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационен комитет МОРЕ 2012.

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, МОРЕ 2012

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf Простатен карцином

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, МОРЕ 2012

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf Торакални тумори.


"Клинично поведение колоректален и анален карцином" - МОРЕ 2011

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (3.47 МВ).

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН И АНАЛЕН КАРЦИНОМ, МОРЕ 2011

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf формат (2.43 МВ).


"Клинично поведение при белодробен карцином" - МОРЕ 2010

Цялата книга можете да свалите тук в: pdf формат (2.85 МВ).

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ, версия 2, МОРЕ 2013

клинично ръководство основано на доказателства:

pdf формат (4.51 МВ).


Възможност за изтегляне на броевете на списанието в pdf  формат


ДОСТЪП ДО РЕФЕРАТИВНИТЕ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА ТОМСЪН РОЙТЕРС И ЕЛЗЕВИР

  научи повече


Препоръчваме ви да си изтеглите книжката с подробна информация за разпространението на раковите заболявания под редакцията на проф.Черноземски 

"Човекът побеждава рака: светът и България", 2008г.(*.pdf) (и на английски език *.pdf)

Поробности относно изданието можете да прочетете  ТУК


Предговор към изданието:

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ!

Този Алманах е начало за всички нас.  За нас, хилядите граждани, които не знаем нещо повече от това, че ракът е много тежко заболяване.

За нас, хората с рак, а и за нашите семейства. Ние, които на един дъх изчетохме страниците, премислихме много неща и пак четохме и пак го преживяваме.

Алманахът не е само съставен от нас, но е и за нас – лекарите на нашите пациенти. Ние също преживяваме, но главното е да открием всичко онова, с което можем да бъдем още по-необходими и още по-полезни.

Алманахът е много (най-вече) и за тези, които вземат решенията, но не само за отделните личности, а за проблема като цяло – за нормативните документи, за финансирането.

Алманахът е партньор на обществеността и пациентските организации, на медиите, на родителите и семействата, на образователните институции, в немалка степен и на науката.

Алманахът дава стимул за сравнение със света, с институциите и обществото, с миналото и настоящето – а сравненията са основата за реакция и градеж.

Днес ракът е проблем с огромна значимост, засягащ хората, семействата, държавите. И то при наличието на колосалния прогрес, постигнат от науката и техниката, от изградените правила за поведение и действие. Той е уникално биологично явление, но агентите и факторите, които го причиняват са познати – това прави профилактиката осъществима още днес.

Многото акценти, очертани в Алманаха, водят (очертават) до най-главното:

Ракът е победим още днес, но само ако със знание и лична отговорност сме заедно срещу него в поведение и действие!

Иван Черноземски

Редактор


За последните заглавия от Journal of Balkan Union of Oncology (BUON), индексирано в PubMed: натисни тук

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top