КП

Наименование на КП

     

1

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

2

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

3

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

4

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

5

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

6

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

7

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

8

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

9

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

10

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

11

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

12

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

13

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

14

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

15

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

16

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

17

143

Трансуретрална простатектомия

18

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

19

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

20

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

21

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

22

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

23

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

24

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

25

151

Реконструктивни операции в урологията

26

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

27

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

28

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

29

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

30

157

Радикална простатектомия

31

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

32

160

Нерадикално отстраняване на матката

33

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

34

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

35

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

36

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

37

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

38

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

39

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

40

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

41

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

42

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

43

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

44

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

45

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

46

182

Оперативни процедури при хернии

47

184

Конвенционална холецистектомия

48

185

Лапароскопска холецистектомия

49

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

50

187

Оперативни процедури върху черен дроб

51

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

52

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

53

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

54

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

55

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

56

195

Оперативно лечение при остър перитонит

57

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

58

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

59

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

60

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания

61

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания

62

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

63

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

64

213

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

65

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

66

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

67

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

68

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

69

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

70

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

71

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

72

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

73

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при

пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

74

241.2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

75

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

76

247

Брахитерапия с ниски активности

77

248

Конвенционална телегаматерапия

78

249

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

79

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия

80

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

81

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури

82

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

83

252.1

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

84

253

Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

85

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

     
     

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top