Клинични процедури, по които УСБАЛО работи с НЗОК за 2018 г.

 

№ по ред

КПр №

Наименование на клиничната процедура

1

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

2

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

Амбулаторни процедури, по които УСБАЛО работи с НЗОК за 2018 г.

№ по ред

АПр №

Наименование на процедура

1

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия – за възраст над 18 години

2

5

Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания – за възраст над 18 години

3

6

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания– за възраст над 18 години

4

7

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания– за възраст над 18 години

5

8

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия– за възраст над 18 години

6

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика– за възраст над 18 години

7

17

Диагностика и лечение на еритродермии – за възраст над 18 години

8

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност– за възраст над 18 години

9

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия– за възраст над 18 години

10

26

Амбулаторни хирургични процедури

11

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт– за възраст над 18 години

13

35

Сцинтиграфски изследвания

14

37

Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер

15

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО

16

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека „ ...”

Main menu en-GB

Scroll to top