КП  Наименование на КП ЦЕНА КП
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията - за възраст над 18 години 415.80
44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията - за възраст над 18 години 1107.70
68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 462.00
69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 721.60
70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години- без процедура с код 88.74 1661.00
71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 годишна възраст -без процедура с код 88.74 495.00
72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст 807.40
74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 годишна възраст - без процедура с код 88.74 1034.00
75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 годишна възраст 1537.80
76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 годишна възраст -без т. 3. 8, 9 858.00
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения 1200,00
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност - за възраст над 18 години и без процедури с код 20.96, 20.97 и 20.98 3267.00
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност - за възраст над 18 години 1672.00
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност - за възраст над 18 години 737.00
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести - за възраст над 18 години 556.60
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 196.90
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1188.00
143 Трансуретрална простатектомия - за възраст над 18 години 1298.00
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения -за възраст над 18 години 1364.00
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища - за възраст над 18 години 893.20
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система - за възраст над 18 години 2970.00
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система -за възраст над 18 години 721.60
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност - за възраст над 18 години 3014.00
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност - за възраст над 18 години 1372.80
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината - за възраст над 18 години 786.50
151 Реконструктивни операции в урологията - за възраст над 18 години 1293.60
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища - за възраст над 18 години 620.40
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 18 години 2789.60
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност - за възраст над 18 години 1166.00
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия - за възраст над 18 години 3740.00
157 Радикална простатектомия - за възраст над 18 години 3102.00
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 18 години 640.20
160 Нерадикално отстраняване на матката - за възраст над 18 години 1232.00
161 Радикално отстраняване на женски полови органи - за възраст над 18 години 1542.20
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- за възраст над 18 години 935.00
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - за възраст над 18 години 411.40
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената - за възраст над 18 години 970.20
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход - за възраст над 18 години 565.40
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената- за възраст над 18 години 902.00
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация - за възраст над 18 години 2706.00
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 3564.00
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 2290.20
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 3251.60
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1340.90
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома - за възраст над 18 години 803.00
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - за възраст над 18 години 605.00
182 Оперативни процедури при хернии - за възраст над 18 години 803.00
184 Конвенционална холецистектомия - за възраст над 18 години 1386.00
185 Лапароскопска холецистектомия - за възраст над 18 години 1133.00
187 Оперативни процедури върху черен дроб - за възраст над 18 години 3938.00
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 18 години 5467.00
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - за възраст над 18 години 2024.00
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1320.00
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 М0-1 - за възраст над 18 години 1782.00
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - за възраст над 18 години 391.60
195 Оперативно лечение при остър перитонит - за възраст над 18 години 2659.80
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - за възраст над 18 години 1889.80
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - за възраст над 18 години и без процедура с код 65.0 847.00
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 18 години 2442.00
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици -злокачествени новообразувания - за възраст над 18 години 701.80
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици -доброкачествени новообразувания - за възраст над 18 години 357.50
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност - за възраст над 18 години 988.90
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - за възраст над 18 години 1938.20
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена - за възраст над 18 години 2992.00
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация - за възраст над 18 години 3850.00
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания - за възраст над 18 години 1952.50
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност - за възраст над 18 години 1386.00
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - за възраст над 18 години и само процедури с код 21.84,*21.85: 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3. 86.4, *86.63 926.20
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност - за възраст над 18 години 971.30
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията - за възраст над 18 години 621.50
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 391.60
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения - за възраст над 18 години 539.00
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ -код 41.31 (30081-00. 30087-00) при лица над 18 години 473.00
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРТ при лица над 18 години 694.10
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 753.50
247 Брахитерапия с ниски активности 403.70
248 Конвенционална телегаматерапия 755.70
249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 1153.00
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни 1945.00
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни 3720.00
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни 2720.00
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания е приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни 5420.00
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 4520.00
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 106.70
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 160.60

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

На български bg-BG

Main menu en-GB

Scroll to top