Проф. Д-р Елена Пиперкова: Протонната терапия унищожава миниатюрни метастази или тумори, без да уврежда здравите органи 
Интервю пред Блиц


200 безплатни прегледа ще бъдат направени в УСБАЛО “Проф. Иван Черноземски" през февруари

1 февруари 2024, София

Общо 200 безплатни прегледа ще бъдат направени в УСБАЛО “Проф. Иван Черноземски" по случай Световния ден за борба с рака през февруари. За инициативата университетската специализирана болница по онкология отваря извънредна телефонна линия за записване на пациентите - 0894 62 33 32 (от понеделник до петък от 8.30 до 16.00 ч).


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" В КЛИНИКА ПО "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" - 1 СВОБОДНО МЯСТО"
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за длъжността: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" В КЛИНИКА ПО "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" - 1 СВОБОДНО МЯСТО

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО "ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за длъжността: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО "ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ" - 1 свободно място

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ“ 
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ“
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК КЛИНИКА НА „КЛИНИКА ПО ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ“

КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ по „хирургия“ в Клиника по "Обща и коремна хирургия" - 1 място
Резултат и протокол от проведения конкурс

КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ по „Образна диагностика“ в Отделение по "Образна Диагностика" - 1 място
Резултат и протокол от проведения конкурс

КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ по „Обща и клинична патология“ в Клиника по Обща и клинична патология - 1 място
Резултат и протокол от проведения конкурс

КЛАСИРАНЕ OT КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ по „Нуклеарна медицина“ в Клиника по нуклеарна медицина - 1 място
Резултат и протокол от проведения конкурс

 


Игнажден е – един от големите зимни празници, който предхожда Коледа. Някога нашите предци са празнували този ден с надежди и пожелания за добруване, за което се молим днес и ние.
Честит празник!

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД открива търг за отдаване под наем на дълготраен актив – недвижим имот
Отдаване под наем на 6 /шест/ броя позиции предназначена за монтаж на един автомат за топли напитки и/или на един автомат за закуски и напитки на самообслужване

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в Клиника по Онкодерматология
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в Клиника по Онкодерматология

Конспект с въпроси за събеседване за зачисляване на  ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ в Клиника по обща и коремна хирургия
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: · ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ХИРУРГИЯ” в Клиника по обща и коремна хирургия - 1 щатна бройка

За периода 09-12.11.23 се проведе 14-то издание на Националната онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023 във гр. Варна
През ноемри 2023 се проведоха множество научни събития, в които представители на УБСАЛО "Проф. Иван Черноземски", гр. София взеха активно участие.

Конференция на Европейското Дружество по Медицинска Oнкология (ESMO 2023) в гр. Мадрид, Испания
Доц. Бачурска, началник Клиника по обща и клинична патология взе участието като делегат в ежегодната Конференция на Европейското Дружество по Медицинска Oнкология (ESMO 2023) в гр. Мадрид, Испания.

Благодарствено писмо
от инж. Лилия Георгиева Паскалева

Покана избор на одитор
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: · ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ХИРУРГИЯ” в Клиника по обща и коремна хирургия - 1 щатна бройка
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за заемане на длъжност: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ХИРУРГИЯ” в Клиника по обща и коремна хирургия - 1 щатна бройка

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ – 1 щатна длъжност
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за заемане на длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ – 1 щатна длъжност

МЕСЕЦ НОЕМВРИ - „МЕСЕЦ ЗА БОРБА С РАКА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА“
УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ ЕАД обявява безплатни прегледи в урологичен кабинет №107

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в Клиника по Нуклеарна медицина
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в Клиника по Нуклеарна медицина

Конкурс за заемане на длъжността: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ "КЛИНИЧНА И ОБЩА ПАТОЛОГИЯ"
УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" обявява конкурс за заемане на длъжността "ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ КЛИНИЧНА И ОБЩА ПАТОЛОГИЯ" - 1 щатна длъжност

Ден на българския лекар!
Честит празник, колеги!

Лекарите, на които вярваме
На официална церемония бяха отличени изтъкнати специалисти от УСБАЛ по Онкология – София в тазгодишното издание на „Лекарите, на които вярваме“.

Конкурс за: - Лекар специализант по „Образна диагностика” в Отделение по Образна диагностика – едно свободно място
Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

Конкурс за: Лекар специализант по „Нуклеарна медицина” в Клиника по Нуклеарна медицина – едно свободно място
Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

Първата у нас онлайн онкокомисия за рак на гърдата вече е факт в мобилното приложение BreastHelp - интервю на Д-р Ваня Митова в clinica.bg
Апликацията е разработена по идея на хирурга и началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛО - д-р Ваня Митова.

Трябва да има държавна скринингова програма за рак на гърдата - интервю на Д-р Ваня Митова в euronewsbulgaria.com
„Ракът на гърдата е лечимо заболяване. В последните години има революция в лечението му. Напълно може да бъде излекувано. Не можем да кажем, че сме богове, но правим всичко в желанието ни да спасим човека. Просто има жени, които пристигат в много късен стадий и няма какво да се направи.“

Благодарствено писмо от Виктория Катранова
На вниманието на Д-р Даскалов - Изпълнителен директор      и Д-р Красимир Ангелов - Началник в Клиниката по гинекология!

Световният месец за борба с рака на гърдата
 През месец октомври отбелязваме световният месец за борба с рака на гърдата.

УСБАЛО е отличен избор за протонен център - интервю на проф.Иглика Михайлова в clinica.bg
Използвахме времето на пандемията, за да учим онлайн лекaри, медицински физици и лаборанти за работа в него, казва проф. Иглика Михайлова

КЛАСИРАНЕ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“ за Отделение по хирургияна гърдата към Клиника по гръдна хирургия – 2 места 

Резултат и протокол от проведения конкурс


Класиране конкурс началник Клиника по обща и клинична патология 
 Във връзка с проведен конкурс за длъжността – НАЧАЛНИК КЛИНИКА на Клиника по обща и клинична патология, обявен със Заповед № 3-174 / 06.07.2023 г., Конкурсната комисия класира на първо място: ДОЦЕНТ СВИТЛАНА БАЧУРСКА, ДМ

Обявява конкурс за заемане на  длъжността „Главна медицинска сестра“
 ОБЯВА

         На  основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 67, чл. 68, ал.7 и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Заповед № З-280/31.08.2023 на Изпълнителния директор.


  Ново име на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД
Уважаеми колеги,
Уважаеми пациенти,
На 29.05.2023 г. се проведе извънреден разширен Медицински съвет на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, и се взе единодушно решение болницата да бъде наименувана на името на видния български онколог и признат международен учен, министър на здравеопазването и директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София – проф. д-р Иван Черноземски.

  Конкурс за заемане на длъжността: ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ”
 

обявява конкурс за заемане на длъжността:

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯза Отделение по хирургия на гърдата към Клиника по гръдна хирургия – 2 места.


  В надбягването с рака най-сетне има добри новини
В надбягването с рака най-сетне има добри новини!
Новите терапии в онкологията дават надежда, че за хиляди пациенти заболяването ще се пречупи от фатално в хронично.

 Проверка на епикриза или лабораторни резултати 
 УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света.
Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

  Конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


  Благодарствено писмо от името на Кирил Баятев, пациент на Урологичното отделение на УСБАЛО

Здравейте,

Приложено изпращам Благодарствено писмо от името на баща ми, Кирил Баятев. Моля да сведете писмото до знанието на директора на УСБАЛО, д-р Владимив Васев Даскалов, д.м.


  Благодарствено писмо от проф. д-р Марияна Кузманова

Пише Ви Марияна Кузманова, пациент на клиниката по лъчелечение.


  Приключи XIII-та Научна конференция по онкология на УСБАЛО

Приключи XIII-та Научна конференция по онкология на УСБАЛ по онкология.

Събитието се проведе в Гранд хотел Пловдив в периода 16-18 юни 2023 година и събра водещи специалисти от страната в областта на, медицинската онкология, лъчелечението, нуклеарна медицина (функционална образна диагностика), онкодерматологията, патологията, образната диагностика и хирургията.


Благодарствено писмо!

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД - Д-Р ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ


Благодарствено писмо от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

Благодарствено писмо от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив посветено на екипа на „УСБАЛ по онкология“. 

Записване за консултация или прием за лечение

 На "Регистратурата" можете да си запишете час за преглед, да получите информация за предпочитан лекар или екип за лечение, както и за условията на избор. На всеки пациент, на който предстои преглед или хоспитализация (постъпване в болницата) се издава "Лична амбулаторна карта" по данни от личната му карта.

Проверка на епикриза или лабораторни резултати

 УСБАЛ по онкология ЕАД София предлага нова електронна услуга. Пациентите на лечебното заведение могат да проверят безплатно епикризата или лабораторните си резултати, както и образните изследвания от всяка точка на света.
Получете своите номер и код за проверка в болницата, след изследвания или лечение.

Най-новото технологично поколение в света ПЕТ КТ вече в България

 

Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология  (УСБАЛО) разполага с първия цифров  ПЕТ КТ в страната (ПЕТ скенер). Апаратурата е от най-високия клас Biograph Vision на водещия производител – Siemens. Това гарантира високо качеството на диагностика и лечение, като прави възможно откриването на тумори с изключително малки размери.

ПЕТ КТ е най-съвременния образен метод в света при диагностика на онкологични заболявания.  Хибридното изследване дава възможност да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на цялото тяло и да бъде разграничен злокачественият от доброкачествения процес. Благодарение на детайлното  изследване медицинските специалисти определят с максимална точност диагнозата.

Научете повече тук

 

 

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top