Петя Найденова

Петя Найденова

Петя Найденова заема длъжността старша медицинска сестра от януари 2001г.  след проведен конкурс. Завършила е МУ София 1998г., факултет „Сестринско дело“, специалност „Управление  здравни грижи“. През 2017г. придобива специалност „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“. Зам. председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Член на управителният съвет на Българското онкологично сестринско дружество. Ежегодно активно участва с презентации във форуми, конгреси и конференции. Участва в провеждането на практическото и преддипломно обучение на студенти от специалност „Медицинска сестра“ на МУ София.

нагоре