Людмила Трифонова

Людмила Трифонова

 

Старша мед. сестра Трифонова е с многогодишен стаж в различни области на клиничната медицина, с усет да укрепва и контролира колектива, както и да провежда обучението на новопостъпилите сестри и санитари за работа в сфера на йонизиращи лъчения и особено за грижа на болните в „Активен блок“ при провеждане на метаболитна терапия с радиоактивен йод.

нагоре