Даниела Будинова

Даниела Будинова

Завършено  образование: 

2000 г. - 138 СОУ ,,Васил Златарски” профил биология и химия; 

2009 г. - МУ София, ФОЗ специалност ,, Медицинска сестра- бакалавър”; 

2012 г. - МУ София, ФОЗ специалност ,,Управление на Здравните Грижи” – магистър. 

Работи в УСБАЛО:  

 2009 г.-2022 г. -  Медицинска сестра в Клиника по Обща и Коремна Хирургия. 

2022 г.  Старша Медицинска Сестра в Клиника по Обща и Коремна  Хирургия. 

Квалификационни  курсове: 

2012 г. ,,Рискове в инфузионната терапия’’; 

2013 г. ,,Оперативна техника в онкологията”; 

2013 г. ,,Комплексен подход за превенция на ВБИ”; 

2014 г. „Инфузионна терапия-рискови фактори, видове усложнения. Превенция на убожданията”; 

2015 г. ,, Здравни грижии в хирургична клиника”. 

Членство: 

БАПЗГ 

БОСД 

нагоре