Веселина Алтаванова

Веселина Алтаванова

Ст.ак. Веселина Алтаванова започва работа като акушерка в НОЦ гр.София, Клиника по Гинекология през 1997 г. От септември 2007г. до момента след конкурс е на длъжност старша  акушерка.

От 2002г. е бакалавър „Управление на здравни грижи“.

От 2013г. – магистър „Публични финанси“.

нагоре