Териториална експертно лекарска комисия

ТЕЛК

Разкритата към УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" териториална експертно-лекарска комисия е единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни. Всички работещи в нея са висококвалифицирани лекари в областта на онкологията с по две специалности, като задължително имат призната втора специалност по “Онкология”.Тук се освидетелстват лица с онкологични заболявания с постоянна адресна регистрация от гр. София или с временна адресна регистрация, която трябва да е издадена най-малко три месеца преди подаване на документите, както и болни от страната, лежащи повече от 30 дни в стационар на столично лечебно заведение.

През ТЕЛК на УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" преминават за освидетелстване средно по 20 болни на ден по предварително изготвен график. Поради естеството на заболяванията законноустановеният тримесечен срок от датата на постъпване на документите в ТЕЛК до освидетелстването тук е сведен до 30 дни.

 КООРДИНАТИ

  • Телефон за справки – (02) 8076-250 – г-жа Росица Димитрова
  • Електронен адрес за връзка – telk@sbaloncology.bg
  • Лекари / техн. секретар (02) 8076 - 284

 

нагоре