Обяви за специализация в УСБАЛ по ОНКОЛОГИЯ

Обяви за специализация

13.05.2024
Понеделник
Конкурс за "Лекар специализант" по лъчелечение в Клиника по лъчелечение – едно свободно място.
О Б Я В А  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на МЗ, и чл. 89, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, какт...

Цялата обява »
нагоре