Пациентите за нас

Благодарствено писмо от проф. д-р Марияна Кузманова

Благодарствено писмо от проф. д-р Марияна Кузманова

29 Юни 2023, Четвъртък
Здравейте,
 
Пише Ви Марияна Кузманова, пациент на клиниката по лъчелечение.
В периода 22 юни - 28 юни 2023 г. бях на лъчелечение в клиниката.
Бих искала да подчертая своето удовлетворение от прекрасната организация на работа в клиниката.
Наред с това изразявам своето възхищение от големия професионализъм и подкрепа от страна на лекуващия ме лекар д-р Димчо Георгиев, който демонстрира висока компетентност и загриженост за пациентите.
Също така благодаря на рент. лаборанти Цветелина Чобанова, Венцислава Иванова, Стефан Василев и Ива Борисова, които се отнасят с голямо внимание и отговорност към нас пациентите.
Не на последно място изказвам своята благодарност и към сътрудничките на регистратурата, които са особено внимателни и учтиви.
 
Надявам се, че ръководството на болницата ще намери начин за морално и материално стимулиране на посочените членове на екипа на клиниката по лъчелечение.
 
С уважение,
проф. д-р Марияна Кузманова, преподавател в УНСС
нагоре