Пациентите за нас

Благодарствено писмо!

Благодарствено писмо!

02 Юни 2023, Петък

До
Директора на УСБАЛО
Д-р Владимир Даскалов

Уважаеми д-р Даскалов,

Изказвам искрената си благодарност за Съболезнователния адрес до нас, както и за великолепния венец, с който изпратихме проф. Черноземски във вечния му път.

Оценките и чувствата, които споделяте по повод професионалния му път ни карат да мислим, че неговото дело бе достойно и заслужаващо уважение. Те също ни дават основание да смятаме, че неговите идеи и надежди за развитието на родното ни здравеопазване и медицинска наука ще продължат в положителна насока, защото след него остават хора като Вас, които споделят тези ценности!

Благодаря Ви отново от сърце!

                                                           Николай Иванов Черноземски

нагоре