Отделение по образна диагностика

Апаратура - Отделение по образна диагностика


Рентгеновото отделение разполага с нов модерен апарат за графични и скопични изследвания със CR -  и  DR-система – Siemens Axiom Iconos R200. Той позволява да се правят качествени рентгенови снимки на бели дробове и всички кости и контрастни изследвания на всички органи и системи.  

Тази апаратура позволява всички изследвания да бъдат  максимално щадящи за пациентите с  минимална  доза облъчване.

При необходимост образите могат да  се подлагат на  компютърна  обработка ,  като така се  избягва допълнително лъчево натоварване на пациента.

Освен стандартните рентгенови изследвания, при нас се провеждат и специфични такива с контраст - на отделителна система и на стомашно-чревен тракт.

За рентгеново изследване на стомашно-чревния тракт  е необходимо пациентът да се яви сутрин на гладно след предварително  записан час за преглед / тел. 02/8076262/. Изследването се извършва с перорално контрастно вещество  по преценка на рентгенолога.

Рентгенови изследвания може да се извършат на всеки пациент , който е приет за лечение в болницата , с талон №4 по НЗОК със съответния код  или чрез заплащане по ценоразпис на болницата.

Изследванията могат да се направят  веднага , ако за това не се изисква специална подготовка.

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

Компютърната томография (КТ) или „скенер” представлява неинвазивен метод на рентгеново изследване, който подпомага лекарите да диагностицират и проследяват различни медицински състояния, което би било трудно чрез други методи.

Oтделението по Образна диагностика разполага с модерен апарат Siemens SOMATOM go UP – 64-срезов скенер от най-ново поколение – новата високоспециализирана медицинска апаратура осигурява максимален комфорт на пациента с автоматично персонализирано адаптиране към характерните особености на всеки отделен пациент. Висока степен на автоматизация осигурява по-голяма бързина на самото изследване и гарантира по-високо качество, систематизация на изследванията. Иновативни технологии и изцяло нов софтуер дават по- големи възможности за диагностика – прецизно контуриране на тергетни лезии, подобрена визуализация на тумори благодарение на автоматична редукция на артефакти в образа от метални тела , както и редукция на дихателни артефакти. С помощта на PACS система всички образни изследвания се обработват, разпространяват и архивират, което позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка

Siemens SOMATOM go UP – 64-срезов скенер позволява високоинформативни изследвания на бял дроб, черен дроб, бъбреци, панкреас, матка, пикочен мехур, стомашно-чревен тракт, както и на главен мозък и опорно-двигателен апарат. Резултатите се разчитат от висококвалифицирани лекари – специалисти по Образна диагностика.

МАМОГРАФИЯ

Мамографията е рентгеново изследване на млечните жлези, т.е. има минимално облъчване с йонизиращо лъчение.

В нашето отделение разполагаме с един от най-новите и модерни дигитални мамографски апарати – Siemens MammoMat Inspiration с възможност за томосинтеза.

Дигиталната мамография използва  компютри и специален цифров детектор за получаване на образи, които се анализират на специални екрани с висока разделителна способност и се съхраняват като компютърни файлове.

Дигитална триизмерна мамография или дигитална томосинтеза са множество изображения с ниски дози, на всяка гърда от няколко различни ъгъла, направена от рентгенов апарат, който се движи в 30-градусова аркакоито позволяват да се визуализира по-точно пълна реконструкция на структурата на гърдата / подобна на компютър-томографско изследване/ . Това помага на лекарите да оценят трудни за оценка и тълкуване зони в по-плътна млечна жлеза, където има припокриване на тъкани  при стандартната мамография, точно се идентифицира местоположението на всеки тумор или микрокалцификати.

УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Ултразвуковото изследване представлява прост, безопасен и безболезнен метод, който използва отразените ултразвукови вълни от изследваната част на тялото, наричани ехa, и ги преобразува в изображения в реално време. При ехографията не се използват рентгенови лъчи и няма йонизиращи лъчения.

Ултразвуковото изследване, което предлагаме е с възможност за оглед на коремните органи, големите съдове и сърцето, вените, тазовите органи, бъбреците, външните и вътрешни полови органи, жлези. Нашите апарати - ALOKA ProSound 3500XS и ALOKA ProSound Premium дават възможност за определяне на кръвотока чрез Doppler и елатичността на тъканите чрез еластография. Тя помага при наличие на туморна формация в гърдата същата да бъде характеризирана като малигнена или бенигнена. 

Поради онкологичната насоченост на нашата болница се извършват и интервенции под ехографски контрол. Такива са например вземането на проби чрез ТАБ (иглена биопсия) от лезии (напр.бучка) на гърдата или друга част от тялото, плеврален пунктат за клетки и др. 

нагоре