Отделение по гръдна хирургия

Основни дейности - Отделение по гръдна хирургия

Високоспециализирани диагностични дейности

• Обстойни клинични прегледи
• Тънкоиглени и core-биопсии (“режещи”) на периферни лимфни възли и тумори на гръдната стена
• Хирургични биопсии на периферни лимфни възли и процеси на гръдната стена
• Диагностични плеврални пункции
• Иглени биопсии на плеврата
• Трансторакални тънкоиглени и core-биопсии под рентгенов, ехографски и КТ-контрол

Оперативни дейности

• Белодробни резекции и разширени белодробни резекции
• Операции при тумори на плеврата
• Операции при тумори на гръдната стена
• Резекции, реконструкция и сутура на трахея и бронхи при тумори, стенози и травми
• Стернотомии и двустранни белодробни метастазектомии
• Открити белодробни биопсии
• Експлоративни торакотомии
• Операции на медиастинума – биопсии и операции при тумори на медиастинума, дренажи при инфекции, медиастинални лимфаденектомии, медиастинотомии и медиастиноскопии
• Торакоцентеза, тръбни дренажи на плевралната кухина, талкиране при рециивиращи плеврални изливи и лечение на пневмоторакс.
• Неонкологични гръдни операции
• Лечение на усложнения от гореописаните операции, при необходимост чрез други специфични торакални оперативни намеси.

Консултативна дейност

• Консултации в Амбулаторен кабинет на отделението
• Консултации в “Диагностично-консултативен комитет по белодробни тумори”
• Консултации на пациенти по документи

нагоре