Отделение по гастроентерология

Апаратура - Отделение по гастроентерология

Дейностите по ранна диагностика, лечение и наблюдение на болни с онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт се осъществяват чрез модерно високотехнологично оборудване - ендоскопска техника на „Олимпус” и последно поколение видеосистема „Пентакс”.

Ехографски апарат от висок клас.

нагоре