Новини

VII Научна конференция с международно участие на тема „ Новости в Онкологията“

VII Научна конференция с международно участие на тема „ Новости в Онкологията“

06 Юни 2017, Вторник

Уважаеми  колеги,

От 26-28 май се проведе VII Научна конференция с международно участие на тема „ Новости в Онкологията“ в к.к. Златни пясъци. Изнесени бяха 51 основни доклада заедно с паралелна сесия на специалистите по здравни грижи, където бяха представени 18 доклада. Докладите обхващаха новостите в сферата на диагнозата , терапията , имунологията и др. Тези конференции станаха традиция за Университетска болница за активно лечение по онкология. Целта на тези срещи е да се подържа високо ниво на професионализъм, както и да се обсъдят най-новите тенденции в онкологията. Сесията на здравните специалисти премина с голяма активност на участниците. Обмени се опит по различните проблеми между представителите на отделните здравни заведения. Представено беше и новото ръководство за медицински сестри и специализанти „ Нежелани лекарствени реакции“. 

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ПАНАЙОТ КУРТЕВ

Изпълнителен директор на "УСБАЛ по онкология" ЕАД

и председател на Медицински съвет към "УСБАЛ по онкология" ЕАД

нагоре