Новини

Covid-19 и лечението на онкологично болни

Covid-19 и лечението на онкологично болни

15 Ноември 2020, Неделя

УСБАЛО разполага със собствено звено, където могат да бъдат изолирани и лекувани онкологично болни инфектирани със SARS-CoV-2

КОВИД-звено бе разкрито в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО). Структурата е създадена в съответствие със заповедта на Министерството на здравеопазването, която определя колко легла в кои лечебни заведения трябва да бъдат преобразувани заради пандемията. Целта е по този начин да се гарантира безопасното и своевременно лечение на пациентите с онкологични заболявания, които са заразени с коронавирус. Новата структура е ситуирана на отделен етаж, до който достъпът е ограничен – както за пациенти, така и за служители на болницата. За целта две от клиниките на лечебното заведение са преместени на други етажи – Клиниката по обща и коремна хирургия се намира на трети етаж, а Клиниката по УНГ на втори. Взети са всички предпазни мерки за недопускане смесването на болни с и без Covid -19, така че да се гарантира сигурността на всички пациенти и персонала. Пациентите в КОВИД сектора не могат да напускат определения за лечението им етаж и не представляват риск за останалите болни лекувани в лечебното заведение. За медицинските специалисти са осигурени предпазни средства – костюми, маски, ръкавици, шлемове, дезинфектанти, помещения за обличане и събличане, баня. Създаването на КОВИД-звеното гарантира, че лечението на пациенти с онкологични заболявания е осигурено и по време на пандемията. Специален екип от лекар, медицинска сестра и санитар гарантират 24-часово постоянно наблюдение, като на разположение е ѝ лекар реаниматор. Съгласно изискванията на НЗОК за отчитане на клиничната пътека и всички указания към момента Covid-19 се доказва единствено с PCR тест. Обръщаме внимание на всички пациенти, че за времето на хоспитализация трябва постоянно да носят лични предпазни средства. Свижданията са забранени. Спазването на възможно максимална дистанция, редовната хигиена на ръцете и ползване на дезинфектанти за момента, заедно с маските, са единствените методи, с които може да се предпазим от разпространение на инфекцията.

нагоре