Новини

4 февруари - Световния ден за борба с рака

4 февруари - Световния ден за борба с рака

03 Февруари 2015, Вторник
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu   
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по инициативата JESSICA

На 4  февруари  2015 г., от  14:00 ч., по повод Световния ден за борба с рака,  в аулата на „СБАЛ по Онкология“ ЕАД ще се състои официалното  представяне на договор за финансиране на градски проект: „РАЗВИТИЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В СБАЛО – ЕАД, гр. София.  Общата стойност на проекта е 5 596 088 лв., като 4 233 630 лв. са предоставени под формата на заем по инициатива JESSICA. От тях  2 116 815  лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 2 116 815  лева (50%) са средства, предоставени от Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС ЕАД. Договорът ще бъде подписан от изпълнителния директор на „Фонд за устойчиво градско развитие на София” - г-жа Надя Данкинова,    изпълнителния  директор на „СБАЛ по Онкология” ЕАД -  д-р Валентин Ангелов и г-н Добромир Добрев – член на Управителния съвет на Райфайзенбанк България -  банка  партньор на ФУГРС ЕАД.

На събитието ще присътват  д-р Даниела Дариткова – Зам. Председател на Комисия по здравеопазването в НС, д-р Хасан Адемов –  Председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика в НС, д-р Ванъо Шарков – Зам. министър на здравеопазването и д-р Димитър Ленков – Главен секретар на УС на БЛС.

Проектът е одобрен за финансиране с решение на Инвестиционния комитет на фонда от 01.07.2014 г. и подкрепен от Министерството на здравеопазването на 2З януари 2015 г.

Предназначението на заема по инициативата JESSICA на стойност 4 233 630 лв. е финансиране на дейностите, свързани с  подобряване  и модернизиране на  здравната инфраструктура в СБАЛО – ЕАД, гр. София с цел осигуряване на високотехнологично лечение на хора с онкологични заболявания.  Предвижда се  доставка  и въвеждане в експлоатация медицинска апаратура за предоставяне на високотехнологични здравни услуги в областта на онкологията – дигитален мамограф със стереотаксическа биопсия, апаратура за еднскопска и лапароскопска хирургия, анестезиологични апарати, ново операционно обзавеждане, газов стерилизатор, модерна апаратура за клинична, микробиологична и патологична лаборатории. Предвижда се разширяване и модернизиране на Клиниката по урология, като по този начин ще  се създаде подходяща инфраструктура и условия за диагностика и лечение на онкологични заболявания в областта на урологията.

 4 февруари

Световният ден за борба с рака е глобално събитие, което отбелязваме всяка година на   4   февруари. На този ден се обединяваме в опит да бъдат спасени милиони животи чрез повишаване познанието за болестта.

Защо Световният ден за борба с рака е толкова важен ?

Защото епидемията от рак е глобална и се развива бързо.

 

Всяка година в света от болестта умират 8,2 милиона души, от които 4 милиона са на възраст между 30 и 69 години.

Тази година Световният ден за борба с рака е  под мотото „Не извън нас“. На този ден акцентираме, че решенията съществуват в процеса на развитие на болестта и че те са в нашите ръце. Как да приложим  това, което вече знаем в областта на превенцията, ранното диагностициране, лечение и грижи. Ще се насочим към съществуващата перспектива, че можем да повлияем на глобалното развитие на болестта и да постигнем положителен резултат. Световният ден за борба с рака ни предоставя уникална възможност да повишим познанието си за болестта и да покажем, че можем да направим много като личности, общество и държава, за да променим нещата към по-добро. Като напредваме заедно, ние ще имаме потенциала да кажем, че борбата с рака е в нашите ръце.

Световният ден за борба с рака тази година се фокусира върху четири основни аспекта :

  • Здравословен начин на живот
  • Ранно откриване
  • Лечение за всички
  • По-добро качество на живот 

Злокачествените заболявания са значим проблем на съвременното ни общество, при които продължават нарастващите тенденции в световен мащаб. Според данни на Световната здравна организация ракът е водеща причина за смъртните случаи,  причинени от хронични неинфекциозни болести, а всеки пети смъртен случай в света е в резултат на раково заболяване. Почти 80% от злокачествените заболявания се дължат на факторите на външната среда, начина на живот и бит на хората и тяхното поведение, навици и обичаи. Доказана е ролята на 4-те основни рискови фактори – употребата на тютюн и тютюневи изделия, нездравословното хранене, намалената физическа активност и злоупотребата с алкохол.

В Европейския съюз (ЕС) раковите заболявания са втората по честота причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година две от десет жени и трима от десет мъже умират от рак, а на приблизително 3,2 млн. европейци се поставя тази диагноза. Статистиката показва, че заболеваемостта от рак при мъжете и жените продължава да нараства въпреки по-добрата профилактика и лечение. С увеличаването на продължителността на живота и възрастта на населението се очаква и увеличаване на броя на пациентите с рак.

Добрата новина е, че около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Рискът за развитие на болестта може значително да бъде намален ако:

  • Спрете употребата на тютюн и избягвате помещения, където можете да станете пасивни пушачи;
  • Не злоупотребявате с алкохол и по-специално с концентрирани напитки;
  • Избягвате прекомерното излагане на слънце;
  • Поддържайте здравословно тегло чрез здравословно хранене и упражнявайте  редовна физическа активност;
  • Предпазвайте се от инфекции, които могат да причинят рак;
  • Редовно ходете на профилактични прегледи.
нагоре