Новини

24 часа номинации

24 часа номинации

26 Април 2012, Четвъртък

10 лекари от „СБАЛ по ОНКОЛОГИЯ ” ЕАД , номинирани в
инициативата на вестник "24 часа” "Лекарите, на които вярваме"

ДОЦ. ВЕСЕЛИНА ПЪРВАНОВА  - КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ДОЦ. ГАЛИНА КУРТЕВА  НАЦ. КОНСУЛТАНТ  – КЛИНИКА ПО ХИМИОТЕРАПИЯ
ДОЦ. ГЕОРГИ КАЛАЙДЖИЕВ – КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
ПРОФ. ЕКАТЕРИНА ПЕЙЧЕВА –  КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДОЦ. ИВАН ГАВРИЛОВ – ТОРАКАЛНА КЛИНИКА
ДОЦ. КРАСИМИР КИРОВ –  КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДОЦ. КРАСИМИР НЕЙКОВ – КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
ДОЦ. МАНАСИ НИКОЛОВ  - ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ
ДОЦ. ПАНАЙОТ КУРТЕВ – КЛИНИКА ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
ДОЦ ЦВЕТАНА ДЯНКОВА – КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ

нагоре