Новини

„Продължаваме с пролетта“

„Продължаваме с пролетта“

12 Март 2019, Вторник

Картички с надежда на пациентите от Университетската специализирана 
онкологична болница за активно лечение (УСБАЛО) ще подарят талантливи 
деца от цялата страна по случай настъпването на пролетта.

Инициативата е част от кампанията „Продължаваме“ и ще се реализира 
съвместно с "Детско творческо ателие" към Народно Читалище " Христо 
Ботев" в град Божурище. Целта е да покажем, че всеки труден момент, 
какъвто е болестта, може да се преодолее, а изкуството и добрата дума 
помагат в тази битка.
Инициативата ще започне на „Първа пролет“ и ще приключи на „Цветница“. 
По време на нея ще очакваме саморъчно нарисувани картички с пожелания от 
деца и младежи до 18 години от цялата страна на тема „Продължаваме с 
пролетта“. Единственото изискване към тях е да не ограничавате 
въображението си.
Картичките си младите художници могат да изпращат от 21 март (Първа 
пролет) до 21 април (Цветница )на следния адрес:  гр. Божурище, бул. 
„Европа“, Народно Читалище " Христо Ботев"; получател – Димитра Йонкова. 
След това те ще бъдат раздадени на пациентите в УСБАЛО.
Инициативата няма да спре дотук. На нови теми рисунки, добри думи и 
надежда ще събираме и след това. Очакваме вашите творби, за да продължим 
заедно с пролетта!

нагоре