Новини

ХI конференция по онкология – платформа за ново научно и клинично познание

ХI конференция по онкология – платформа за ново научно и клинично познание

23 Юни 2021, Сряда

 

Форумът бе организиран от Университетската специализирана болница по онкология в София. Над 180 участници – водещи специалисти от УСБАЛО, онколози от страната, както и професионалисти по здравни грижи, в два пълноценни дни трупаха нови знания, дискутираха и коментираха иновации, методи и практически подходи от необятния и все по-предизвикателен свят на онкологичните заболявания.

- Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на УСБАЛО, основен носител на идеите и акцентите са екипите на лечебното заведение, компетентни в различните сфери на онкологичната патология, каза при откриването изпълнителният директор д-р Стефан Константинов. – Форматът на конференцията е хибриден,но вярвам, че присъстващите реално ще имат повече възможности за дискусии очи в очи, както и за реализиране на човешки колегиални контакти, допълни той.

„Злокачествените заболявания през двадесетте години на 21 век” – така бе формулирана първата тема от научната програма. Проф. Здравка Валерианова направи сериозен задълбочен обзор на статистическите данни за честотата на възникване и смъртността от различните нозологични единици от началото на века. Тя подчерта световната тенденция за постепенното придвижване на онкологичната заболяемост и смъртност пред „водещите” досега сърдечно-съдови болести. Като се позова на тревожните числа – 19,3 млн. нови случаи в света и 10 млн. починали от рак за 2020 г., проф. Валерианова информира за мащабната програма на Европейската комисия, обявена през февруари т.г.. Планът, включващ акценти върху превенцията, лечението и грижата за болните, е широкомащабен, финансово осигурен. Очакванията са иновативните диагностични и лечебни подходи, подобряването на работата на раковия регистър /сфера, в която страната ни търпи критики/, създаването на комплексни центрове за онкологична грижа да ограничат ръста на заболяемостта и смъртността, особено в сфери, където доказано може да се повлияе чрез скрининг и промяна в начина на живот.

Проф. Елена Пиперкова представи пред аудиторията лекция за приносите на иновативния напълно дигитализиран ПЕТ/КТ, с какъвто УСБАЛО разполага, като аргументира с конкретни примери и казуси настъпилите подобрения в диагностиката, в мониторинга на лечението в клиничната практика в болницата.

Участниците обсъдиха теми и проблеми от молекулярната онкология, генетиката, имуноонкологията, хирургичното и медикаментозното лечение, лъчетерапията и много други. Разисквани бяха особеностите на онкологичната хирургия и необходимостта от комплексни решения, като хирургът работи съвместно с патолог,с радиолог и т.н. Обект на анализ бяха и редките тумори на гърдата, при които поведението на хирурга се определя от характеристиката на тумора, както и предимствата на лапароскопската хирургия при злокачествени новообразувания на стомаха. С особен интерес бяха изслушани казуси, случаи от практиката, европейски препоръки, представени от по-млади колеги, свежо попълнение в екипа на онкологичната болница.

Не на последно място трябва да бъде изтъкнат фактът, че симпозиумите на фармацевтичните компании предизвикаха заслужен интерес – те носят заряда на иновативните открития, на персонализираното лечение съобразно изводите от прецизната диагностика, насочват към промени в терапевтичните алгоритми, открояват ролята на геномното профилиране, осигуряват ново познание и предлагат модерни оръжия за всекидневната битка срещу рака.

При пълна зала и засилен интерес протече т. нар. сестринска сесия, където професионалистите по здравни грижи сериозно и задълбочено обсъждаха ролята на медицинските специалисти при провеждането на диагностични и лечебни процедури при различни локализации, на конкретни места – в операционната, в диагностичния блок, до леглото на болния.

Голяма част от делегатите споделиха убеждението, че единадесетото издание на научната конференция по онкология е ярко доказателство за водещата роля на УСБАЛО във формирането и реализирането на национална доктрина за преодоляване на негативите, за „смяна на курса” – към постигане на значима преживяемост, към реална превенция на предизвикателните онкологични болести.

Прессъобщение на УСБАЛО

нагоре