Новини

Хибриден апарат SPECT-CT вече работи в СБАЛО

Хибриден апарат SPECT-CT вече работи в СБАЛО

06 Февруари 2014, Четвъртък

SPECT-CT е последно поколение хибриден апарат, комлектован с всички записващи и обработващи софтуерни програми. Това дава възможност за провеждане на всички сцинтиграфски изследвания, дефинирани в протоколите на Националния стандарт по нуклеарна медицина. Те се използват за диагностициране и стадиране на онкологични заболявания , сърце, бял дроб и други.

 Уникално за страната е диагноза и стадиране на невроендокринни тумори с 111In-octreotid;  простатен карцином с 111In ProstaScint и комплексно изследване на сърце.

Изследванията се извършват по договор с НЗОК.

Повече информация на страницана на Клиника по Нуклеарна медицина.

нагоре