Новини

Уникален нов апарат за изследване на туморни маркери от последно поколение заработи в СБАЛ по онкология, гр. София

Уникален нов апарат за изследване на туморни маркери от последно поколение заработи в СБАЛ по онкология, гр. София

17 Септември 2015, Четвъртък

С новата апаратура вече ще могат да се изследват нови маркери за овариален и белодробен карцином

Последно поколение високотехнологичен апарат Architect на американската компания Abbott за изследване на  туморни маркери и хормони работи в Клинична лаборатория на СБАЛО-ЕАД. С това възможностите на лабораторията значително се разширяват като покриват почти всички изследвани туморни маркери и хормони. Апаратурата е изцяло адаптирана към последните акредитационни изисквания на ЕС и се характеризира с напълно автоматизиран процес на изработка на тестовете – намалено ниво на грешки, точност и възпроизводимост на резултатите, вграден качествен контрол и регистър.  Изследването на туморните маркери дава представа как се повлиява онкологичното заболяване от провежданото лечение, също така има прочностично значение.

Освен изследваните досега CEA, AFP, HCG, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, SCC, PSA, FPSA, FT3, FT4 и TSH вече ще могат да се изследват HE4, утвърдил се през последните години като най-добър туморен маркер за проследяване на овариален карцином, а така също CYFRA 21-1 и PRO GRP - маркери за белодробен карцином.

Сред  новите възможности, които се предлагат още са –

  • определяне на важни кардиачни маркери – BNP, Homocyateine, Troponin I,    MPO

  • изследване на хепатитни антигени

  • диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза- ANTI-TG, ANTI-TPO, IPTH

  • Лабораторно мониториране на лекарственото лечение с Methotrexate

 

Изследванията с новата апартура са достътъпни с направление по НЗОК и по ценоразпис на лечебното заведение.

нагоре