Новини

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" е домакин на XIV Научна конференция по онкология

УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" е домакин на XIV Научна конференция по онкология

13 Юни 2024, Четвъртък

От 14 до 16 юни в Боровец ще се проведе XIV Научна конференция по онкология с домакин УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“. Водещи специалисти от няколко лечебни заведения в страната ще споделят ценния си опит и ще обсъдят нововъведенията и постиженията в онкологичните изследвания и грижата за пациентите.

Основен акцент на конференцията ще бъдат научните доклади, които ще представят актуални данни от областта на онкологията. Участниците ще имат възможност да се включат в панелни дискусии, да обменят идеи и да създават партньорства. Паралелно ще се проведе и академия за медицински онкологични сестри.

Научна програма на конференцията 

Сестринска сесия 

"Тази конференция е традиционна за нашата болница и ще се проведе за 14-и път. Тя ще бъде с международно участие и ще представи новостите от големи европейски и международни форуми. Наши колеги лекари ще споделят нововъденията в областта на лъчелечението и медицинската онкология, диагностиката, както и качеството на живот и психосоциалната подкрепа на пациентите с онкологични заболявания. Новостите, които ще представим, включват нови схеми за едновременно прилагане на лъче и химиотерапия, лъче и таргетна терапия при някои онкологични заболявания. През последните години наблюдаваме бурно развитие в производството и внедряването на нови видове апарати, което дава възможност да прилагаме най-новите техники на облъчване“, заяви проф. д-р Иглика Михайлова, началник на най-голямата в страната клиника по лъчетерапия в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ и зам.-председател на Организационния комитет на XIV Научна конференция по онкология.

Проф. д-р Иван Гаврилов, началник на Клиника по гръдна хирургия в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ и член на Научния комитет на конференцията.

Онкологичните заболявания, които са над 62 вида, са съвремнният бич на човечеството. И причината за това е много простичка - колкото повече се отдалечаваме от природосъобразния начин на живот, толкова повече трябва да плащаме. Обездвижването, храната, въдуха, водата, тютюнопушенето, контрацептивите, абортите -  всичко това се заплаща. Тъй като онколгичните заболявания са една от основните причини за смърт у нас, похвално е че с над 75-годишното си съществуване като Национален център по онкология, а сега като УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“, винаги сме били водещи в тази сфера и винаги се стремяли да имаме собствен научен почерк. А когресите по онкология имат една единствена задача -  специалистите по онкология с най-богат опит, които посрещат иновациите и ги внедряват, да го споделят. Благодарение на водещите специалисти по онкология  УСБАЛ„Проф. Иван Черноземски“ от  началото на годината имаме около 6 хил.пациенти, а годишно през лечебното заведение преминават между 12-14 хил. пациенти, които са не само за преглед, а за активно лечение. Този безценен опит, както и най-новото в областта, ние ще представим на XIV Научна конференция по онкология.

Имунотерапията направи революция в лечението на белодробния карцином

Д-р Ивелина Панджарова, специалист от Клиниката по медицинска онкология в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“.

Имунотерапията направи революция в лечението на недребноклетъчния карцином на белия дроб. Първоначално използвана само в метастатичен стадий, тя превърна заболяването от смъртна присъда в хронично състояние. Въпреки това, не всички пациенти реагират положително на лечението. Затова, за да разширим обхвата на пациентите, които могат да се възползват от тази терапия и да имат ефект, въвеждаме имунотерапията в по-ранни стадии на заболяването. В онкологичната общност се водят интензивни дебати относно оптималното място на имунотерапията: дали тя да се използва в неоадювантен (преди операция), периоперативен или адювантен план. С голям научен интерес очакваме резултатите от текущите проучвания  на лечението и в неметастатичен стадии, тъй като знаем, че колкото по-рано започнем лечението на карцинома на белия дроб, толкова по-голям е шансът за успешно излекуване“.

В България вече има съвременно и ефективно лечение за рак на гърдата

Всички съвременни методи за лечение на рака на гърдата, които се прилагат в света, са налични и у нас. Целият алгоритъм от диагностиката, през маркирането до лечението (оперативно, лекарствено и лъчетерапевтично), е абсолютно възможно и достъпно в България. Просто е необходимо пациентите да търсят специализирани лечебни заведение, където са налични всички специалисти от необходимите специалности, т.е. да съществува т. нар. мултидисциплинарен екип и всички тези дейности са достъпни и рутинни. Така лечението на пациентите е сигурно и ефективно“, това каза д-р Ваня Митова, началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ и създател на първото у нас мобилно приложение за рак на гърдата BreastHelp.

Изкуственият интелект в онкологията ускорява създаването на нови медикаменти за различни онкологични заболявания

Изкуственият интелект навлиза широко в онкологията - не само за обобщение на налична информация, бърз преглед и обзор на огромното количество данни. Клиничната практика се базира на доказателствена медицина, която произлиза от данни от клинични проучвания. Те често се провеждат продължително време и изискват определени критерии за избор на пациенти, характеристики на болестта и параметри за проследяване. Използване на AI навлиза и в тази област - за съставяне на клинични изпитвания, както и за създаване на нови медикаменти за различни онкологични заболявания, събирайки информация от вече налични такива. Разбира се, добавянетона AI е възможно единствено чрез добавяне върху естествената логична и аналитична човешка мисъл“, доц. д-р Ася Консулова, началник на Клиниката по медицинска онкология в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“ и зам.-председател на Организационния комитет на XIV Научна конференция по онкология.

XIV Научна конференция по онкология е една успешна дългогодишна традиция и е от изключителна важност за развитието на онкологията в България, предоставяйки платформа за обмен на знания, иновации и опит. 

 

нагоре