Новини

Съобщение

Съобщение

06 Март 2015, Петък

По повод оповестена в медиите информация, че в „СБАЛ по Онкология” ЕАД   е „тестван” върху пациенти продукт, който представлява извлек от чесън като лечебно средство за лечение на рак, правим следното уточнение –

В „СБАЛ по Онкология” ЕАД  не са извършвани клинични изпитвания върху пациенти със сироп от чесън. В лечебното заведение няма данни и документация потвърждаваща подобна дейност.

Въпросният продукт е хранителна добавка, а при тях няма клинично изпитване. Подчертаваме, че клинични проучвания се извършват само и единствено на лекарства, а не на хранителни добавки. Според българското законодателство за всяко лекарство в употреба на територията на Р България е необходимо разрешение от Изпълнителна Агенция по Лекарства /ИАЛ/, а за тези, които са в клинично изпитване е необходимо  разрешение  и на Комисия по етика за многоцентрови изпитвания /КЕМИ/.

„СБАЛ по Онкология” ЕАД е най-големият клиничен център за изпитване на нови медикаменти в страната и стриктно спазва законите и разпоредбите за провеждане на тази дейност, както и подлежи на контрол за това от оторизираните държавни институции.  Клиничните изпитвания се  извършват под непрекъснато проследяване на участниците с  оглед тяхната безопасност от високо квалифицирани екипи от различни специалисти и достъп до всякакви изследвания. Документацията свързана с тях се съхранява  повече от 15 години.

Твърденията, че сиропа от чесън е „тестван” върху пациенти в  „СБАЛ по Онкология” ЕАД  не отговарят на действителността.

нагоре