Новини

Съобщение

Съобщение

30 Май 2017, Вторник

„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД има удоволствието да бъде домакин в периода 12-16 Юни 2017г. на международна работна среща на тема „Безопасност на пациента в лъчелечението“, в рамките на регионален проект на Международната агенция за атомна енергия, Виена.

За участие във форума са регистрирани 29 специалисти в областа на медицинската физика от 21 страни на Европа и Азия, трима международни експерти от Швеция, Великобритания и МААЕ.

Срещата цели, повишаване на качеството при прилагане на съвременно, високотехнологично лъчелечение и подобряване на безопасността при облъчване на болните.

нагоре