Новини

Съвременно лечение на раково болни и у нас

Съвременно лечение на раково болни и у нас

15 Декември 2015, Вторник

Всички знаем колко страшни и колко разпространени са раковите заболявания. По медиите често се говори, че мнозина българи отиват в съседни страни като Турция за да се лекуват, тъй като у нас няма условия. Оказва се обаче, че и унас съществува модерно лечение на такива болни. Такова лечение предлага Специализираната Болница за Активно лечение по Онкология (СБАЛО), София. В момента Урологичната клиника в СБАЛО се реконструира в модерна клиника със 16 болнични легла, като във всяка стая има по две легла и санитарен възел, климатик, телевизор, интернет връзка, една ВИП стая, съобщи пред Факти.бг ръководителят на клиниката проф. Красимир Нейков.

Здравейте, проф. Нейков. Какви са уникалните медицински услуги и методи, които са въведени в СБАЛО?

Само при нас се прави туморна диагностика със специфични туморни радиофармацевтици (131J – MIBG, 111J - Octreocan) и неспецифични радиофармацевтици (99mTc – MIBI, 99mTc- tetrafosmin) за диагностика. Извършваме стадиране и проследяване на различни злокачествени тумори, въвели сме нови оперативни техники за предпазване на тънките черва при следоперативна лъчетерапия на таза (Клиника по коремна хирургия).

Трудно ми е да обхвана всичко ново, което сме въвели през последните години. Интересуващите се могат да погледнат в сайта на болницата за конкретните практики и лечения.

Каква е модерната техника за лечение на раковите заболявания?

СБАЛО-ЕАД разполага с модерни системи за хирургично лечение на раковите заболявания като Force Triad и Thunderbeat, апаратура за лапароскопска хирургия, видеобиполярна резекция на туморите на пикочния мехур, които позволяват минимална кръвозагуба по време на операция. Освен това болницата разполага с последно поколение апарати за лъчелечение, като в съвсем скоро време предстои да отвори врати супермодерен лъчетерапевтичен комплекс и обновена по европейски образец урологична клиника.

Клиниката разполага със собствен апарат за ултразвукова диагностика. Полезен ли е той за пациентите и колко е прецизен в диагностиката на заболявания?

Урологична клиника вече разполага с два апарата за ултразвукова диагностика на заболяванията на пикочоотделителната система, които позволяват екзактна диагностика при нарушения в дренажа на урината на горните и долни пикочни пътища, насочена пункционна биопсия на простатата с биполярен трансдюцер при съмнени за карцином на простатната жлеза и чрезкожна нефростомия при задръжка на урината в бъбреците. Последният ултразвуков апарат помага при заболявания, свързани с нарушения акта на уриниране заедно с модерен урофлоуметър за жени и мъже

Какъв е капацитетът на лечебното заведение по отношение на пациентите и колко са специалистите, които работят в клиниката?

За последната година през болницата са преминали повече от 13 000 болни. Само в Урологична клиника, която в момента има 10 легла са преминали повече от 600 болни, като оперативната активност е почти 100%. В клиниката работят 6 лекари, всеки един със специалност по урология, четири със специалност по онкология, един със специалност по коремна хирургия и един специализант. Със заповед на Министър д-р Москов от есента на тази година Урологична клиника е определена за база за обучение по специалността "УРОЛОГИЯ".

Източник: fakti.bg

нагоре