Новини

Седмица, посветена на комплексните грижи след активно лечение при пациенти с рак на гърдата, организира специализирана болница по онкология – София

Седмица, посветена на комплексните грижи след активно лечение при пациенти с рак на гърдата, организира специализирана болница по онкология – София

22 Октомври 2014, Сряда

ТРИ БОЛНИЦИ ОБЕДИНИХА УСИЛИЯ В БИТКАТА СРЕЩУ РАКА НА ГЪРДАТА

                                                              

Специализирана болница за активно лечение по онкология – София  в периода 27-31 октомври организира Седмица посветена на Комплексните грижи след активно лечение при пациенти с рак на гърдата. Комплексните грижи включват – изследване на туморен маркер на млечна жлеза СА 15-3, среща с психолог и лекар по Физикална и Рехабилитационна медицина. По време на груповите срещи със специалистите ще се набележат конкретни стъпки и цели в процеса на реадаптация и интеграция с цел по-високо качество на живот – психично, социално и физическо.

Благодарение на съвременните методи за диагностика и лечение в онкологията, все повече нараства броят на хората, преживели болестта. Животът с рак поставя проблеми, свързани с качеството на живот при болните. Необходима е специална подкрепа за възстановяване на силите, психо-социална адаптация и връщане към живота. Онкологичната рехабилитация дава възможност за подобряване качеството на живот чрез възстановяване на физическата активност, психическа стабилност и самостоятелността на пациентите. Тя се определя като процес, чрез който личността се възвръща към оптимално физиологично, психологично, социално и професионално отношение.

 

Изследванията на туморен маркер на млечна жлеза СА15-3 ще се осъществят от 27 до 31 октомври 2014г., в Отделение по нуклеарно - медицинска диагностика „ИН ВИТРО, от 8,30 до 10,30 часа, без предварително записване.

Телефон за допълнителна информация - 02 807625802 8076258   проф. Цингилев

 

Груповата среща с психолога на болницата - Вероника Иванова на тема : „Психосоциална рехабилитация при жени провели активно лечение следствие карцином на гърда”, ще се състои на 28.10.2014г, от 11 часа в аулата на болницата.

 

Груповата среща с д-р Мая Желева – лекар по Физикална и Рехабилитационна медицина на тема  "Ролята и значението на рехабилитацията за профилактиката и лечението на усложненията след активно лечение  при рак на гърдата", ще се състои на 30.10.2014г., от 10,30 часа,  в аулата на болницата.

 

Седмицата посветена на Комплексните грижи е част от съвместната инициатива на Специализирана болница за активно лечение по онкология – София, Първа САГБАЛ „Св. София“ – София и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна в борбата срещу рака на гърдата. Кампанията се провежда за втора поредна година през октомври - Световния месец за борба с рака на гърдата. Основното послание на инициативата е, че открит навреме, ракът на гърдата е лечим.

В рамките на кампанията всяка от трите болници е предвидила различни активности, чрез които да акцентира върху профилактиката и лечението на това социалнозначимо заболяване, както и рехабилитацията след активно лечение.

Графикът на предвидените активности в останалите две болници e обявен допълнително.

нагоре