Новини

Седем болници обединиха усилия в борбата с рака на простатата

Седем болници обединиха усилия в борбата с рака на простатата

03 Ноември 2017, Петък

Безплатни прегледи за мъжете над 40 години ще се проведат до края на ноември в УСБАЛО

През ноември - месецът за борба с рака на простата, седем държавни и общински болници в София - УСБАЛО, Първа САГБАЛ „Света София“, ВМА, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Анна“, Пета МБАЛ - София, ~Четвърта градска обединиха усилията си в името на здравето на българските мъже. Във всички тях ще се извършват безплатни прегледи сред мъжете над 40 години след предварително записване. 

График на УСБАЛО

Безплатните прегледи за рак на простата ще се осъществяват всеки работен ден от 5 ноември – 30 ноември, от 10.00 до 12.00 часа след предварително записване на телефон 02/80 76 299.

Прегледите ще включват PSA изследване за мъжете, които не разполагат с такова през последните 12 месеца. То ще се извършва в Клиниката по нуклеарна медицина, кабинет 148 от 8.30 до 10.00 ч. Прегледите при уролог ще се извършват от 10.00 до 12.00 ч. в Поликлиниката в кабинет 107.

Мъжете с PSA, направен през последните 12 месеца могат директно да отидат на преглед при уролог. Останалите първо трябва да си направят безплатно изследване на PSA в УСБАЛО и на след това да отидат на преглед при уролог.

За рака на простата

Простатният карцином е втората по честота ракова локализация при мъжете. За 2012 г. има 1.1 млн нови случая по света, което е 15% от всички видове новодиагностицирани карциноми.  При аутопсирани мъже под 30 години честотата му е под 5%, като нараства средно до 59% на възраст над 79 години. Най-високo e разпространението на болестта в Австралия, Нова Зеландия  и Северна Америка 111.6-97.2/100 000. В Западна Европа и Скандинавски полуостров то е между 94.9 и 85:100 000 население, което се дължи основно на използването на PSA в клиничната практика.  За България честотата е от порядъка на 79,9:100 000 мъже за 2013 г. с пик между 74-79 години. Петгодишната преживяемост за страната е много ниска – 53.7% към средно 84% за Европа. По данни на Националния раков регистър стадийното разпределение за 2013 г. е:

Първи стадий – 494

Втори стадий - 1408

Трети стадий - 439

Четвърти стадий - 288

В процентно отношение делът от общата онкологична заболеваемост за страната от простатния карцином е на второ място след този на белия дроб – 16.2% към 19.3% за белите дробове. По отношение на смъртността е на трето място с 9,2% след бял дроб и дебело черво.

Рискови фактори 

-          Употребата на алкохол в големи количества води по-често до рак на простатата и свързаната с него смъртност

-          Честата употреба на храни, съдържащи белтъци, главно млечни продукти води до по-висок риск от карцином на простатата

-          Съществува известен риск между употребата на пържени храни и рака на простатата. Не съществува риск при употребата на дълговерижни ненаситени мастни киселини

-          Ликопени каротен не водят до сигнификантно снижаване на риска в сравнение с плацебото

-          Не се отчита явна връзка между употребата на червено месо и рака на простатата

-          Съществува риск между високата концентрация на витамин Д и рак на простатата, по-специално високорисковите видове

-          Селена и витамин Е не повлияват честотата на простатния карцином

Диагностични методи

Изследването на  PSA е основен диагностичен метод за рака на простатата. То се предлага на добре информирани мъже над 50 годишна възраст и при мъже над 45 годишна възраст с фамилна анамнеза за карцином на простатата.

   

При съмнение за карцином на простатата се извършва пункционна биопсия, като пункционните места са между 10-12. При мъже с високи стойности на PSA и явни палпаторни данни за карцином се извършват и по-малко на брой пункции на простатата. За уточняване на стадия се използват изследване с ЯМР или с компютърен томограф (КТ) на корем и малък таз с контраст. За уточняване статуса на костите – костна сцинтиграфия.

   

 

Лечение

1.      Радикална простатектомия

2.      Лъчелечение с или без хормонотерапия

3.      Палиативно лечение - хормонална терапия, бифосфонати, химиотерапия

4.      Лечение на метастатичната болест

5.      Проследяване – PSA през 3-4 месеца, КТ на таза и костна сцинтиграфия, ректално туширане

нагоре