Новини

Световен ден за борба с рака

Световен ден за борба с рака

03 Февруари 2021, Сряда

Аз съм и аз ще бъда”  световен призив в духа на инициативата на УСБАЛО „Продължаваме”

4 февруари е Световният ден за борба с онкологичните заболявания, на който от няколко години UICC (Международен съюз за контрол на рака) и СЗО започват три-годишна кампания под мотото: "I Am and I Will" - "Аз съм и аз ще бъда". Тя призовава всички – лекари, пациенти, политици, обществото като цяло, да поеме своя личен ангажимент за намаляване на глобалните последици от рака и да бъдат предприети действени мерки.

Всяка година традиционно УСБАЛО се включва в инициативата с призив към всички: да не се страхуваме, редовно да се грижим за своето здраве, всеки от нас да даде своя принос в борбата с рака, за да „Продължаваме“ заедно напред.

Онкологичните заболявания в цифри,

Последните данни за разпространение на раковите заболявания и тежестта на засягане на хората по света са публикувани от СЗО и Международната организация за изследване на рака преди 2 години в Global Cancer Observatory (Globocan 2018). Базата данни на Globocan 2018 предоставя изчислени показатели за заболяемостта и смъртността в 185 страни за 36 видове рак и за всички локализации заедно. Очаква се новите случаи от рак да нараснат много над 18 милиона, а смъртните случаи по света да надхвърлят десет милиона души. Това означава един на всеки 5 мъже и една на 6 жени в света да развие заболяването през своя живот и един на 8 мъже и една на 11 жени да загуби живота си вследствие на болестта. Броят на преживели 5 години с диагнозата рак или т.н. 5-годишна преживяемост, е изчислен на 45 млн. души.

Ракът на белия дроб, женската гърда и колоректалния карцином са трите основни локализации при заболелите и едни от първите пет при починалите (съответно, първо, пето и второ място). На тези три локализации заедно, се дължи 1/3 от заболяемостта и смъртността от рак в света.

Ракът на белия дроб и млечната жлеза са водещите локализации при двата пола, с приблизително 2.1 млн. диагностицирани при всяка една от тях през 2018 г. или 11.6% от глобалното засягане от рак. Колоректалният карцином е третата по честота локализация с 1.8 млн. нови случаи и 10.2% от всички, следван от рака на простатата (1.3 млн. случаи, 7.1%) и стомаха (1.0 млн., 5.7%). Ракът на белия дроб, също така, е водеща причина за умиранията от рак по света с 1.8 млн. смъртни случаи или 18.4% от всички починали (поради лошата прогноза на заболяването), следван от колоректалния карцином и рака на стомаха (съответно, 881 000 умирания, 9.2% и 783 000 умирания, 8.2%).

Поради по-добрата си прогноза, ракът на женската гърда заема пето място с 627 000 умирания, 6.6% от всички смъртни случаи. Ракът на белия дроб е най-честата диагноза при мъжете и водеща причина за смъртността от рак при тях (почти един от 5 смъртни случаи на рак), следван от рака на простатата и колоректалния карцином при заболелите и рака на черния дроб и стомаха при починалите. Най-честата диагноза при жените в 154 от 185 страни в света е рака на гърдата (всяка четвърта от всички новодиагностицирани). Тази локализация е водеща причина за умиранията при жените (15%), следвана от рака на белия дроб и колоректалния карцином.

България е сред страните с високо засягане от всички локализации на рака в света. Изчисленият брой нови случаи (по данни на Globocan 2018) са 35 378 без немеланомен карцином на кожата (19 751 при мъжете и 15 627 при жените) и 19 139 са умиранията (11 193 при мъжете и 7946 при жените). 9% е нарастването на новозаболелите и 6.3% на починалите от рак през 2018 г., спрямо 2013 г. 83 849 пациенти са преживели 5-години с диагнозата рак в страната, от които 13 179 (15.7%) са тези с рак на женската гърда и 10 186 (12.1%) с рак на простатата. Най-честите локализации при мъжете са рака на простатата, белия дроб, дебелото черво и пикочния мехур. При жените водещи са рака на гърдата, тялото на матката, дебелото черво и маточната шийка. Стандартизираната заболяемост при мъжете (световен стандарт на 100 000 мъже) е най-висока при рака на простатата (53.6) и белия дроб (50.1), а при жените рака на гърдата (59.1) и маточната шийка (20.3). Най- висока е смъртността от рак на белия дроб (25.7) и женската гърда (16.4) при двата пола заедно.

Нарастването на злокачествените новообразувания се дължи главно на няколко фактора, включващи нарастване броя на населението по света и неговото застаряване, както и на фактори, свързани със социално-икономическото развитие на отделните общества и техния начин на живот и бит. Ефективните действия за превенция на заболяването са довели до наблюдаваното след 2000 година намаляване на заболяемостта от някои видове рак, като този на белия дроб при мъжете в северната част на Европа и Северна Америка; рака на маточната шийка в повечето региони на света с изкл. на Субсахарска Африка и др. Данните, обаче, сочат, че в повечето страни ще продължи да нараства броят на новите случаи и умиранията (съответно на 29.5 млн. и над 16 млн. през 2040 г., вкл. демографските промени), което ще изисква навременно и адекватно лечение и грижи за пациентите с ракови заболявания. Европейският регион, където живее само 9.0% от глобалното население, е вторият по честота на засягане след Азия, като новодиагностицираните са изчислени на 23.4% от всички нови случаи и 20.3% от всички умирания от рак по света.

нагоре